Informacja o kontakcie z Dziekanatem


Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny.
Sprawy wymagające bezwzględnej potrzeby bezpośredniego kontaktu prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia terminu wizyty w czasie pracy Dziekanatu (od wtorku do piątku w godz. 11:00-15:00).

Wnioski, podania oraz inne dokumenty należy przesyłać drogą mailową. W przypadku konieczności przekazania oryginałów dokumentów obowiązuje korespondencja listowna.


Dziękujemy za zrozumienie.