Komunikat JM Rektor w sprawie czasowego wprowadzenia zdalnego kształcenia

Dnia 20 stycznia 2022 roku ukazał się komunikat Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie czasowego wprowadzenia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz rotacji trybu świadczenia pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W okresie od dnia 22 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. zajęcia, zaliczenia oraz egzaminy na studiach na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Komunikat Nr 3/2021/2022 Komunikat Nr 3/2021/2022 W najbliższym czasie harmonogram sesji zostanie uzupełniony o informacje dotyczące weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

W okresie od dnia 22 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. zajęcia, zaliczenia oraz egzaminy na studiach na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Komunikat Nr 3/2021/2022 Komunikat Nr 3/2021/2022  

W najbliższym czasie harmonogram sesji zostanie uzupełniony o informacje dotyczące weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).