Planowanie projektów indywidualnych młodych naukowców na 2021 rok


Szanowni Państwo

w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej planowanych na rok 2021 zadań badawczych.

Prosimy o złożenie:

  1. Pełnego opisu projektu indywidualnego wraz z kosztorysem, planowanego ze środków subwencji przeznaczonej na rozwój młodych naukowców*;

Uprzejmie przypominamy, że:

  1. W przypadku planowania projektów badawczych indywidualnych obowiązuje zarządzenie Rektora nr 5/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku.
  2. Wszelkie planowane w katedrze zadania badawcze składane są zbiorczo wraz z podpisem Kierownika Katedry. Uczestnicy studiów doktoranckich przekazują dokumentację do katedry, w której zatrudniony jest ich promotor lub opiekun. 
  3. Młody naukowiec zatrudniony w Uniwersytecie oraz posiadający jednocześnie status doktoranta, składa wniosek jako pracownik.

Obowiązujące formularze:
Utrzymanie potencjału badawczego  

Młodzi naukowcy

Prosimy o przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej na adres oraz w wersji papierowej do Biura Badań w terminie do 15 września br.

* Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni.

Biuro Badań i Projektów Naukowych