Raporty z zadań badawczych na utrzymanie potencjału badawczego/ projektów indywidualnych młodych naukowców za 2019 r.


Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31.01.2020 r. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych raportu zawierającego wyniki z przeprowadzonych badań z realizacji zadań badawczych w ramach potencjału badawczego oraz projektów indywidualnych młodych naukowców (wersja papierowa i elektroniczna). 

Ponieważ, raporty sporządzają Państwo jeszcze według wzorów dotychczas obowiązujących, prosimy o uzupełnienie raportów o informację, w jakiej dyscyplinie realizowany był/-o projekt/zadanie.

Warunkiem podjęcia procedury odbioru prac naukowo-badawczych jest złożenie:

- w przypadku badań indywidualnych dla młodych naukowców

  • opracowania końcowego będącego syntezą z prowadzonych badań

(np. rozdział pracy promocyjnej, referaty, artykuły na konferencje zawierające wyniki własnych badań empirycznych bądź krytyczną analizę literatury przedmiotu, powiązane z problematyką pracy promocyjnej),

  • syntetycznego raportu z prowadzonych prac,
  • raportu finansowego

- w przypadku badań prowadzonych w ramach potencjału badawczego:

  • syntetycznego raportu z prowadzonych badań
  • raportu finansowego

Stan wydatkowania środków w raporcie powinien być sporządzony na dzień 31.12.2019 r. (będzie on podawany przez pracowników Biura Badań i Projektów Naukowych po księgowym rozliczeniu roku).

Wzory raportów dostępne są na stronie internetowej Biura Badań i Projektów Naukowych:

www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/badania_naukowe/2017/zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_47_17_raport_merytoryczny.doc

www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/badania_naukowe/2018/Za%C5%82__6_zarz%C4%85dzenie_40_18.doc