SZKOLENIE - ASPEKTY PRAKTYCZNE POZYSKIWANIA FUNDUSZY KRAJOWYCH I FINANSOWANIA GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY 2.0


Szkolenie  ASPEKTY PRAKTYCZNE POZYSKIWANIA FUNDUSZY KRAJOWYCH I FINANSOWANIA GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY 2.0.
Warszawa, 4 grudnia 2019 roku


Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności dla pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a także dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów.
Szkolenie ma charakter praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i kiedy aplikuje się o granty krajowe a także na jakie potencjalne pułapki należy zwrócić uwagę podczas ich realizacji. Przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów, w tym procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów w uczelni technicznej. Dużą część spotkania zostanie poświęcona technicznym aspektom konstruowania wniosku w generatorze wniosków OSF, w tym kosztorysowi w oparciu o katalog kosztów kwalifikowanych oraz elektronicznemu podpisywaniu, udostępnianiu i wysyłaniu wniosku i umowy o dofinansowanie. Szkolenie pozwoli usystematyzować i zaktualizować wiedzę uczestników niezależnie od ich poziomu zaawansowania, prowadząca zaznaczy jakie zmiany obecnie należy wziąć pod uwagę w kontekście Ustawy 2.0. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania dotyczące indywidualnych problemów w aplikowaniu i realizacji projektów krajowych.
Szkolenie poprowadzi: Ewa Mendec

Program, czas trwania szkolenia od 10:00 do 16:00.
Wykład:
- źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych
- krajowe instytucje finansujące projekty
- rodzaje i terminy konkursów finansujących badania
- umowa konsorcjum - omówienie procedury oceny wniosku projektowego, protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej
- umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?
- kontrola i audyt projektu - Ustawa 2.0
– bieżące zmiany dla projektów
Warsztaty opracowania przykładowego wniosku w generatorze OSF:
- regulamin konkursu w tym katalog koszów kwalifikowanych
- analiza kategorii kosztowych pod względem wymogów konkursowych, przykłady rozwiązań
- harmonogram, kosztorys, opis kosztów planowanych
- wprowadzenie do systemu aplikacyjnego OSF
- obsługa formularza aplikacyjnego on-line - recenzja w systemie OSF

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Termin: 4 grudnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi: 870 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 22 listopada 2019 970 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 23 listopada 2019 Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: elektronicznie: formularz <https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=466&fm=mj&im=1571898002050973500y6veuCphCV3wcM7rGD7lIDCKJI1tjl5RsA6WdwdP&em=studium.doktoranckie@ue.katowice.pl> mailem – formularz do wypełnienia prześlemy na życzenie Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. *O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

 Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 355 86 80