Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym


Zakończyła się I edycja projektu, a obecnie rozpoczyna II edycja pt. MEDYCYNA, ZDROWIE A STYL ŻYCIA. CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ W XXI WIEKU.

Zapraszamy Państwa do przesyłania prac do monografii pod redakcją pt. MEDYCYNA, ZDROWIE A STYL ŻYCIA W XXI WIEKU. CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.

lub do drugiej monografii pt: ROZWÓJ CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Efektem realizowanego projektu badawczego będzie:

1)    wydana monografia z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 80 pkt.) 20 pkt. za rozdział w monografii naukowej,
2)    wydana monografia 5 pkt. za rozdział,
3)    uczestnictwo w konferencji naukowej zagranicznej – międzynarodowej.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do przesyłania tekstów do monografii naukowych.
MEDYCYNA, ZDROWIE A STYL ŻYCIA. CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ W XXI WIEKU

Proponowana tematyka rozdziałów naukowych:

*Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce chorób
*Komunikacja lekarz-pacjent
*Zdrowie publiczne
*Medycyna a styl życia
*Stomatologia dla lekarza rodzinnego
*E-zdrowie
*Dietetyka
*Farmacja
*Wyzwania codziennej praktyki lekarskiej
*Placówki medyczne w dobie digitalizacji
*Innowacje w medycynie
*......

Możliwości uczestnictwa oraz koszty:
1.    Opublikowanie rozdziału w monografii 20 pkt: cena 850 zł e-book (Po uzyskaniu pozytywnych recenzji).
2.    Opublikowanie rozdziału w monografii 5 pkt: cena 300 zł e-book (Po uzyskaniu pozytywnych recenzji).
3.    Wersja papierowa monografii: 50 zł.

Terminy:
Przesłanie zgłoszenia do projektu badawczego oraz przesłanie rozdziału - do 31.03.2021
E-book zostanie wydany do końca czerwca, a następnie drukowana książka.