Zaproszenie Doktorantów na seminarium z zakresu pisania artykułów naukowych do topowych czasopism w języku angielskim, w ramach Konferencji "Trójstyk - Ekonomia, Finanse, Zarządzanie"


18 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki  - Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Konferencja organizowana jest przez Szkołę Doktorską i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mamy również przyjemność poinformować, że konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE oraz Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku ze stanem epidemii w kraju postanowiliśmy, że I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie odbędzie się w terminie, tj. 18 czerwca 2020 roku w formie wideokonferencji, za pośrednictwem platformy Google Meet i Classroom.

Dodatkowo w ramach Konferencji zostanie przeprowadzone bezpłatne seminarium z zakresu pisania artykułów naukowych do topowych czasopism w języku angielskim. Celem seminarium będzie przedstawienie jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim (i polskim) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych czasopismach. Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:

  • Jak przygotować się do napisania "dobrego" artykułu naukowego?
  • W jakim zakresie uwzględnić uwagi recenzentów i redaktora?
  • W jaki sposób skonstruować "dobry" artykuł naukowy?

Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Ewa Ziemba, redaktor naczelna "Journal of Economics and Management", doświadczona redaktor oraz recenzentka w kilkudziesięciu czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wielokrotnie nagradzana autorka artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach. Laureatka Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w tym wartościowym seminarium. Nie trzeba się zapisywać na ten wykład. Link do seminarium na platformie Google Meet będzie udostępniony na stronie konferencji tydzień przed wydarzeniem.

        Więcej informacji NA STRONIE KONFERENCJI - LINK  
        oraz na fanpage Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - LINK
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: samorzad.doktorantow@edu.uekat.pl 

Serdecznie zapraszamy!