Zaproszenie na szkolenie „Świadoma Kadra – szkolenie dotyczące problematyki wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz studentów w kryzysach psychicznych”


Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego organizuje szkolenie pt.: „Świadoma Kadra – szkolenie dotyczące problematyki wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz studentów w kryzysach psychicznych”. Inicjatywa organizacji takiego wydarzenia uzyskała poparcie Dyrektora Szkoły Doktorskiej dra hab. Artura Walasika, prof. UE oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Marii Gorczyńskiej, prof. UE.

Szkolenie skierowane jest do doktorantów, którzy prowadzą zajęcie dydaktyczne, w formie praktyk zawodowych lub wykonywanej pracy asystenta. Spotkanie odbędzie się 12.03.2020 r. (czwartek)
w godzinach realizacji zajęć na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, w godzinach 16:15-19:45 w Auli w budynku CNTI. Termin ten jest już wskazany w planach zajęć doktorantów
w semestrze letnim.

Szkolenie poprowadzi ekspert/ praktyk z zakresu wspierania studentów z niepełnosprawnościami, posiadający zarówno wiedzę z zakresu przepisów prawnych oraz funkcjonowania Uczelni, a co ważniejsze praktyczne kompetencje związane z niepełnosprawnością.

Celem szkolenia jest poprawa jakości kształcenia i przygotowanie doktorantów, będących asystentami lub realizujących praktyki zawodowe, do wsparcia studentów z niepełnosprawnością lub z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy uzyskają informację dotyczące najczęściej występujących zaburzeń, ich objaw, właściwego zachowania wobec tej grupy osób, zmierzającego do budowania postawy tolerancji i zaufania oraz możliwych do zastosowania form wsparcia edukacyjnego. 

Ramowy program szkolenia obejmuje:

  • ogólne informacje na temat formalnoprawnej sytuacji niepełnosprawnych studentów,
  • metod i środków umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów,
  • zakres wsparcia oferowany niepełnosprawnym studentom przez Uniwersytet Ekonomiczny
    w Katowicach,
  • część praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z zainteresowanymi osobami konkretnych, pojawiających się w ich codziennej pracy problemów, związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Samorząd Doktorantów serdecznie zaprasza.