Aktualności

Informacja o kontakcie z Dziekanatem

Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny. Zgodnie z § 9 pkt 5 Zarządzenia nr 98/29 z dnia 18 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w... [Więcej]


Sportowy sukces członków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.”  Józef Piłsudski Praca w uczelni wyższej nie zawsze związana jest tylko z pracą dydaktyczną, naukową czy też badawczą. Żeby efektywnie pracować... [Więcej]


Informacja w sprawie zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym 2020/2021 na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Link [Więcej]


Informacja o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy  o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym liście. Proces składania i publikacji artykułów... [Więcej]


Letnia sesja poprawkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowany został harmonogram letniej sesji poprawkowej 2019/2020. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi online. Prosimy o bieżące monitorowanie ewentualnych zmian. ... [Więcej]


Możliwość publikacji artykułów w Czasopiśmie Przedsiębiorstwo & Finanse

W imieniu Redaktor Naczelnej Czasopisma Przedsiębiorstwo & Finanse zapraszamy Państwa do publikowania artykułów w kolejnych numerach Czasopisma (ISSN 2084-1361). Aktualna liczba punktów MNiSW za publikację – 5 punktów. Publikacja artykułów... [Więcej]


Planowanie projektów indywidualnych młodych naukowców na 2021 rok

Szanowni Państwo w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów... [Więcej]