Zaproszenie na wykłady prof. Catalina Albu, europejskiego specjalisty z zakresu rachunkowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej


W dniach 7 października - 15 listopada br. prof. Catalin Albu, europejski specjalista z zakresu rachunkowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wygłosi cykl wykładów i seminariów dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Studentom, doktorantom i młodym naukowcom dedykowane są dwa wydarzenia:

  • 7.10.2021, godz. 17:30 Wykład dla doktorantów UE Katowice pt. "The Use of Theory and Incorporating Context into Writing Accounting Papers". 
  • 04.11.2021, godz. 17:00 Seminarium organizowane z kołem naukowym GlobFin dla studentów UE Katowice pt. "How to do your first research project in accounting? A few clues/hints for young researchers".

Spotkania będą realizowane w formule zdalnej (link meet.google.com/rnr-gbwt-mfs).

 

Te niecodzienne spotkania są realizowane w ramach projektu "Dążenia do umiędzynarodowienia rachunkowości (w badaniach i w praktyce) w krajach postkomunistycznych". Szczegółowe informacje nt. przedsięwzięcia dostępne są na stronie  www.ue.katowice.pl/catalinalbu

 

Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE., która realizuje tą inicjatywę przy wsparciu Biura Internacjonalizacji. 

Projekt dofinansowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 6 650 zł. Kwota dotacji wyniosła 6 650 zł.