Zasady komunikacji z Dziekanatem


Szanowni Doktoranci,

w związku z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov_2 i zaleceniem dotyczącym ograniczenia kontaktów bezpośrednich do 24 maja br. prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 

  • Korespondencję do dziekanatu prosimy kierować z adresu e-mail w domenie @uekat.pl
  • Wszystkie podania powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (prosimy załączyć skan podania do e-mail'a)
  • W przypadku wniosków o zaświadczenia prosimy o wskazanie adresu korespondencyjnego, na który zaświadczenie zostanie przesłane pocztą tradycyjną
  • Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji/komunikatów na stronie www Uczelni