Aktualności

Na mocy Zarządzenia nr 70/20 z dn. 22 maja br., w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego... [Więcej]
Na mocy Zarządzenia nr 63/20 do 24 maja 2020 r. zakazuje się zgromadzeń liczących powyżej 10 osób oraz... [Więcej]
Na mocy Zarządzenia Rektora nr 49/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego  [Więcej]
Na stronie internetowej Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE:https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/04_granty_i_stypendia_kwiecien_2020_1.pdf dostępna jest oferta grantów i stypendiów dla doktorantów i... [Więcej]
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej Konkursu PRODOK. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy Doktorantów ze wszystkich środowisk akademickich m.in. przedstawicieli Uniwersytetów, Instytutów... [Więcej]
Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy Zarządzenia Rektora nr 33/20 zmieniającego Zarządzenie Rektora nr 27/20 oraz Zarządzenie Rektora nr 29/20, do dnia 10... [Więcej]
Na wniosek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na godziny rektorskie dla doktorantów III stopnia studiów stacjonarnych i doktorantów... [Więcej]
Reprezentantem doktorantów do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 będzie Pani mgr Dominika Szymocha. [Więcej]
Szczegóły dotyczące 6. edycji znajdują się na stronie internetowej Biura Badań i Projektów Naukowych pod adresem: www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/rektorskie-granty-naukowe Osoba kontaktową w Biurze Badań i Projektów Naukowych jest p. Aleksandra... [Więcej]