Zaproszenie na warsztaty

 

PhD Workshop in Economics, Management and Finance

 

September  16 -  17, 2021 - Odessa National Economic University

Location: Odessa - oneu.edu.ua/en/

CALL for PAPERS

The workshop is organized in two sessions:

(I) Economics and Finance topics 
(II) Management topics

 

The workshop is planned in a hybrid form due to the uncertain situation under COVID19. 
We organize the workshop onsite and for people who cannot come online.

No CONFERENCE FEE will be charged!

PhD students who want to present a paper should submit an abstract (300 words) as soon as possible, but no later than June 20, 2021.  

https://ceseephd.net/ceseenet-annual-phd-workshops/ 

Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po - sympozjum naukowe

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze oraz Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

uprzejmie zapraszają na sympozjum naukowe pt.
ZWIĄZEK EKONOMII ZE SPORTEM W CZASACH PANDEMII, PRZED I POSympozjum odbędzie się w formie zdalnej (on-line), 11 czerwca (w piątek) o godz. 11:00
Przewidywany czas trwania: 3 godziny

Zaplanowane wystąpienia:

·  prof. Elżbieta Mączyńska (SGH Warszawa), Cywilizacyjne przemiany  - wyzwania w sektorze sportu

·  prof. David Forrest (University of Liverpool), How sports economics can help sport? How sport can inform economics?

·  prof. Bogusław Fiedor (UE Wrocław), prof. Marian Gorynia (UE Poznań), Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych - wybrane aspekty

·  dr Adam Metelski (UE Poznań), Uwarunkowania sytuacji byłych zawodowych sportowców na rynku pracy

·  dr Artur Wyszyński (UW-M Olsztyn), Czy zawodowe kluby sportowe powinny być wspierane finansowo przez jednostki sektora publicznego?

·  dr Adam Wiśniewski (UW-M Olsztyn), Modele biznesu w sporcie

·  dr Artur Grabowski (UE Katowice), Strategia FC Bayern Monachium

Program sympozjum i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://konferencja.ptezg.pl

 

 

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Zarejestruj się Harmonogram

Serdecznie zapraszamy na XII edycję konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 11 czerwca 2021 r. w formule online.

Referaty będą prezentowane w 7 panelach tematycznych:

  • Ekonomia, finanse i zarządzanie
  • Innowacje technologiczne i IT
  • Dziennikarstwo i nowe media
  • Turystyka i ekologia
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Prawo, polityka i bezpieczeństwo
  • Wszystkie wymiary cyfryzacji (All dimesions of digitial transformation) - panel dwujęzyczny PL/EN

 

Celem konferencji jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, w tym z wykazu czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (20 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021r.
Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

 

 

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA (on-line) WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI

Zapraszamy do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ (on-line) WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, która odbędzie się 11 czerwca 2021 roku.
Szczegóły nt. konferencji znajdą Państwo w komunikacie poniżej. 

KOMUNIKAT KONFERENCJI

Zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych do 15. numeru ZN PTE ZG

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”.
Nasze „Zeszyty", to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, na łamach którego publikowane są oryginalne artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym.
Artykuły są osadzone na gruncie nauk społecznych i mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny.
Publikujemy w nich także recenzje i polemiki, odnoszące się do tekstów naukowych o tematyce ekonomicznej.
Artykuły w elektronicznej wersji dostępne są m.in. w bazach: CEJSH, CEEOL, Google Schoolar, BazEcon.
Artykułom nadajemy numery DOI.

Obecnie przyjmujemy teksty do 15. numeru "Zeszytów" (publikacja w nim jest bezpłatna).
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r. (termin wydania 2021).
Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim, zredagowanych zgodnie z zaleceniami edytorskimi, przyjętymi w naszych „Zeszytach".
Prosimy korzystać z elektronicznego Panelu redakcyjnego, znajdującego się na stronie:
journal.ptezg.pl

XIV Szkoła Letniej Innowacji

 

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie  on-line w dniach 2 - 3 września 2021 r.

 

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe, administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

 

Tegoroczna edycja zatytułowana jest Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w gospodarce przed i w trakcie pandemii.

SLI przewiduje możliwość uczestnictwa biernego i aktywnego. Wartością dodaną jest Kuchnia naukowa dla młodych naukowców. 

Informacje organizacyjne:

- do 27.08.2021r. -zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (rejestracja on-line) https://forms.gle/c4cQFNgN63hwkiK67

- do 27.08.2021r. - wnoszenie opłaty konferencyjnej
 

 

IX Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Edycji KONFERENCJI dla MŁODYCH
NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki.

Konferencja odbędzie się:
- nad POLSKIM MORZEM (jeszcze w lecie) w GDAŃSKU 4.09.2021
- oraz za pośrednictwem Internetu 2-5.09.2021

Link:
doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2021-ix-edycja
Rekrutacja: do 30.06.2021

UWAGA: W przypadku wystąpienia zagrożeń epidemicznych lub wprowadzenia
nowych obostrzeń związanych z epidemią
konferencja odbędzie się w całości za pośrednictwem Internetu
(konferencja nie zostanie odwołana).

6-te Sympozjum 2021 "What's NEXT? Discussing Business & Finance Studies after Pandemic"


Szanowni Państwo,

Social Science & Business Research Network we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają na 6-te Sympozjum 2021.

Sympozjum odbędzie się w dniach 21-22.09.2021 r. w Lublinie. Obrady odbywać się będą w pomieszczeniach UMCS Lublin. Zapraszamy naukowców z całego świata do wzięcia udziału w obradach oraz rozpowszechnianiu i publikowaniu wyników badań.

Językiem konferencyjnym Sympozjum jest język angielski.

Tematyka Sympozjum "What's NEXT? Discussing Business & Finance Studies after Pandemic".

Keynote speakers:

Prof. Bruno S. Sergi (University of Messina, Italy; Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, USA)

Prof. Mariusz Kicia (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Obszary problemowe i tematyczne Sympozjum:

Issues in the stock market
Management and organization
Business and human decision
Behavioral aspects in business
Technological issues in business and organization
Accounting, auditing, finance, and money laundering
Education and ethics
Corporate governance and internal control
Corporate culture and strategy
Psychological aspects of the organization
Performance measurement
Sales & Marketing
The political aspect of business and organization.
Economics and business

Szczegółowe informacje: www.ssbrn.com/index.php/2020/11/11/the-6th-ssbrn-symposium-2021-lublin-poland/

Kontakt e-mail: secretariat@ssbrn.com

 

13th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2021

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 13. Konferencji Komunikacji i Mediów Europy Środkowo-Wschodniej CEECOM 2021, która odbędzie się  w dniach 22-23 października 2021 r. (online). Organizatorem konferencji jest Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Komunikacji we współpracy z siecią Europy Środkowo-Wschodniej ECREA.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej: bit.ly/CEECOM2021

CEECOM2021 call for paper

Konferencja "Ekonomia-Finanse-Zarządzanie"

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej oraz Organizatorów zapraszamy na kolejną 20-tą Jubileuszową edycję Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu (Ekonomia-Finanse-Zarządzanie), pt. Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu, która odbędzie się w dniach 25-26.10.2021 w Pałacu Staszica w Warszawie (Sala Lustrzana).

Zaplanowano dwa Panele Eksperckie (obok regularnych sesji tematycznych) z znakomitymi przedstawicielami świata nauki, polityki gospodarczej, samorządu:

  1. Polityka gospodarcza wobec transformacji cyfrowej i zjawisk kryzysowych (Przewodnicząca - dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ)
  2. Wyzwania w polityce handlowej (Przewodniczący - dr hab. Marek Wróblewski, Stały Reprezentant Polski przy WTO oraz dr Karolina Olszewska, Uniwersytet Wrocławski)

Formularz zgłoszenia z abstraktem oraz szczegółowe informacje zw. z harmonogramem Konferencji, publikacjami znajdują się na stronie https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 15 maja 2021 r.

Nauki społeczne i współczesna ekonomia - szanse, zagrożenia, wyzwania

Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza do czynnego i biernego udziału w XIX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Nauki społeczne i współczesna ekonomia - szanse, zagrożenia, wyzwania".  

Wydarzenie jest w pełni darmowe (zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów) i odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w dniach 10-11 grudnia 2021 r.  
Prelegenci mogą rejestrować się do dnia 14 listopada 2021 r. (za pośrednictwem formularza - link w poniżej).  

Organizatorem wydarzenia jest NKE, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. 

Głównymi atutami XIX MSKN-u jest jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter oraz fakt, że prelegenci będą mieć możliwość wygłoszenia swoich referatów w języku polskim lub angielskim. Organizowane cyklicznie Międzynarodowe Studenckie Konferencje Naukowe rokrocznie cieszą się niemalejącym zainteresowaniem zarówno wśród studentów z pol- skich uczelni, jak i zagranicznych, w tym m.in. z Indii czy z Indonezji.  

LINKI DO WYDARZEŃ REKRUTACYJNYCH:  

Prelegenci/Speakers–Konferencja Naukowa XIX MSKN|XIX International Student Scientific Conference:  

www.facebook.com/events/115962017178770/ 

Słuchacze/Listeners – Konferencja Naukowa XIX MSKN | International Student Scientific Conference: 

www.facebook.com/events/4607752422574647