Research Seminar Days 5th Ed.

 

Guest Speaker:

Katalin Vargáné Kiss, Ph.D. 

Széchenyi István University in Győr, Hungary

 

11-12.05.2021 "A Practical Guide to Academic Writing for Non-Native Speakers of English"

[registration required]  

 

Dr Katalin Vargáné Kiss will present the main rules of writing a good scientific article in English, taking into account linguistic issues. Writing high-quality scientific papers takes time, but it is time well invested. Many scientific papers fail to properly present research work to the audience. The emphasis is put on the authors not on the readers – the motivation for the research is unclear, often unnecessary details are included or the authors try to impress the readers rather than inform them. Effective scientific papers, in contrast, are interesting and useful to many readers, including newcomers to the field. The workshop will help you write better scientific articles in English: select and organize your content, draft your paper, and revise your writing.

Lokalizacja: online

wtorek, 11.05.2021 r. 10:00 - 12:00
środa,   12.05.2021 r. 16:00 - 18:00

10.05.2021   "A Practical Guide to Business Writing for Students"

[open event meet.google.com/mgz-ggvm-whx]

 

Dr Katalin Vargáné Kiss will present the main rules of writing business documents in English. The participants will get the knowledge how to write a professional business document in English and how to avoid common mistakes.

Lokalizacja: online

poniedziałek, 10.05.2021 r. 18:00 - 19:00

 

Organizacja: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Katedra Inwestycji

https://www.ue.katowice.pl/en/events/research-seminar-days/seminar-5th-edition-10-12052021.html    

Organising Committee: 

dr Rafał Buła

dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE 

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Zarejestruj się Harmonogram

Serdecznie zapraszamy na XII edycję konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się 11 czerwca 2021 r. w formule online.

Referaty będą prezentowane w 7 panelach tematycznych:

 • Ekonomia, finanse i zarządzanie
 • Innowacje technologiczne i IT
 • Dziennikarstwo i nowe media
 • Turystyka i ekologia
 • Nauki medyczne i zdrowie
 • Prawo, polityka i bezpieczeństwo
 • Wszystkie wymiary cyfryzacji (All dimesions of digitial transformation) - panel dwujęzyczny PL/EN

 

Celem konferencji jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów oraz integracja środowisk akademickich.

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, w tym z wykazu czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (20 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021r.
Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska "COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce"

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Kopernikańską COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce. 

Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021r.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranieinicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19.

Przewidyane są cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:

1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;

2. Nauki inżynieryjno-techniczne;

3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;

4. Nauki medyczne i o zdrowiu.

Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (doubleblind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi. 

Więcej informacji na stronie:  okk.umk.pl i Facebooku: fb.me/e/79CEowX91

Międzynarodowa Konferencja ACPS 2021: ARCHITECTURE, CITY, PEOPLE, STRUCTURE


W imieniu Komitetu Organizacyjnego ACPS 2021 serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Międzynarodowej ACPS 2021: ARCHITECTURE, CITY, PEOPLE, STRUCTURE, która odbędzie się 21 maja 2021 roku we Wrocławiu. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wydarzenie będzie miało formę wideokonferencji online.


Konferencja dedykowana jest społeczności interdyscyplinarnej w celu podjęcia dialogu na temat kierunków kształtowania architektury XXI wieku. ACPS 2021 stanowi idealną platformę akademicką dla naukowców do prezentowania swoich najnowszych prac i przemyśleń.

Zapraszamy do nadsyłania referatów z różnych dziedzin nauk, które poruszają jedną z domen: Architektura, Miasto, Ludzie, Struktura (szczegółowe tezy przedstawiono w Komunikacie). W programie Konferencji znajdą się prezentacje ustne i posterowe.

Możliwość publikacji tekstów prac:

 • Monografia - Oficyna Politechniki Wrocławskiej – Rozdział w monografii – 20 pkt – w koszcie opłaty konferencyjnej (250 zł)
 • Czasopismo Architectus – artykuł – 20 pkt – w koszcie opłaty konferencyjnej
 • Czasopismo Builder – artykuł - 20 pkt – 840 - 1040 zł
 • Czasopismo Buildings – artykuł – 70 pkt - 1400 CHF
 • Czasopismo City – artykuł – 140 pkt w przypadku open access - w koszcie opłaty konferencyjnej  

  ACPS_INFORMACJE KONFERENCYJNE

Konferencja "Workers and Firms in Global Production Networks: Policy Implications"


W imieniu Organizatorów - Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - zapraszamy na Konferencję: "Workers and Firms in Global Production Networks: Policy Implications", która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 (online).

Celem wydarzenia jest przedstawienie najnowszych badań dotyczących globalnych łańcuchów produkcyjnych i ich konsekwencji dla rynków pracy. Konferencja podsumowuje również wyniki projektu "Wpływ globalnych sieci produkcyjnych na zatrudnienie, zarobki i alokację czynników w obecności różnorodności pracowników, firm i zadań", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19 / B / HS4 / 02884).

Ogłoszenie

Kontakt: gvc@zie.pg.gda.pl

Ogólnopolskia Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca" V edycja


Fundacja Promovendi zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca" V edycja,która odbędzie się dnia 05 czerwca 2021 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin. 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19, Zarząd Fundacji Promovendi podjął decyzję o organizacji wydarzenia w formie elektronicznej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

 1. Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
 2. Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
 3. Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
 4. Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej. Uczestnik ma do wyboru następujące możliwości udziału w Konferencji:

 1. przedstawienie prezentacji multimedialnej on-line – 149 zł (Uczestnik w dniu Konferencji loguje się na platformę konferencyjną, gdzie w czasie rzeczywistym przedstawia swoją prezentację pozostałym Uczestnikom w sposób on-line);
 2. przedstawienie prezentacji multimedialnej – 119 zł (Uczestnik nadsyła prezentację, która w dniu Konferencji udostępniana jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej);
 3. przedstawienie posteru – 119 zł (Uczestnik nadsyła poster, który w dniu Konferencji udostępniany jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej).

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 30.06.2021 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 10:00-20:00. Uczestnik może zapoznać się z pracami wszystkich Uczestników w dogodnym dla siebie momencie dnia. Na platformie zostaną udostępnione opracowania zawierające obszerne opisy tekstowe grafik, wykresów, schematów, tak aby wszyscy Uczestnicy mogli dogłębnie zapoznać się z daną tematyką. Konferencja odbywać się będzie bez interakcji wzrokowej i głosowej z pozostałymi Uczestnikami (nie dotyczy Uczestników z prezentacją multimedialną on-line).

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie elektronicznej Książki Artykułów konferencyjnych z nadanym numerem ISBN, która zostanie udostępniona w systemie Open Access na stronie organizatora do dnia 30.06.2021 r.

Cena: od 119 zł

Terminy obligatoryjne:

 1. Rejestracja do 23 kwietnia 2021 r. 
 2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 14 maja 2021 r.
 3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów konferencyjnych do 14 maja 2021 r.
 4. Nadsyłanie prezentacji multimedialnej / posteru w pliku PDF do 21 maja 2021 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. 

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl

Pytania można kierować na adres:

mlodynaukowiec@promovendi.pl lub fundacja@promovendi.pl

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA (on-line) WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI

Zapraszamy do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ (on-line) WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, która odbędzie się 11 czerwca 2021 roku.
Szczegóły nt. konferencji znajdą Państwo w komunikacie poniżej. 

KOMUNIKAT KONFERENCJI

6-te Sympozjum 2021 "What's NEXT? Discussing Business & Finance Studies after Pandemic"


Szanowni Państwo,

Social Science & Business Research Network we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają na 6-te Sympozjum 2021.

Sympozjum odbędzie się w dniach 21-22.09.2021 r. w Lublinie. Obrady odbywać się będą w pomieszczeniach UMCS Lublin. Zapraszamy naukowców z całego świata do wzięcia udziału w obradach oraz rozpowszechnianiu i publikowaniu wyników badań.

Językiem konferencyjnym Sympozjum jest język angielski.

Tematyka Sympozjum "What's NEXT? Discussing Business & Finance Studies after Pandemic".

Keynote speakers:

Prof. Bruno S. Sergi (University of Messina, Italy; Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, USA)

Prof. Mariusz Kicia (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Obszary problemowe i tematyczne Sympozjum:

Issues in the stock market
Management and organization
Business and human decision
Behavioral aspects in business
Technological issues in business and organization
Accounting, auditing, finance, and money laundering
Education and ethics
Corporate governance and internal control
Corporate culture and strategy
Psychological aspects of the organization
Performance measurement
Sales & Marketing
The political aspect of business and organization.
Economics and business

Szczegółowe informacje: www.ssbrn.com/index.php/2020/11/11/the-6th-ssbrn-symposium-2021-lublin-poland/

Kontakt e-mail: secretariat@ssbrn.com

 

13th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2021

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 13. Konferencji Komunikacji i Mediów Europy Środkowo-Wschodniej CEECOM 2021, która odbędzie się  w dniach 22-23 października 2021 r. (online). Organizatorem konferencji jest Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Komunikacji we współpracy z siecią Europy Środkowo-Wschodniej ECREA.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej: bit.ly/CEECOM2021

CEECOM2021 call for paper

Konferencja "Ekonomia-Finanse-Zarządzanie"

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej oraz Organizatorów zapraszamy na kolejną 20-tą Jubileuszową edycję Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu (Ekonomia-Finanse-Zarządzanie), pt. Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu, która odbędzie się w dniach 25-26.10.2021 w Pałacu Staszica w Warszawie (Sala Lustrzana).

Zaplanowano dwa Panele Eksperckie (obok regularnych sesji tematycznych) z znakomitymi przedstawicielami świata nauki, polityki gospodarczej, samorządu:

 1. Polityka gospodarcza wobec transformacji cyfrowej i zjawisk kryzysowych (Przewodnicząca - dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ)
 2. Wyzwania w polityce handlowej (Przewodniczący - dr hab. Marek Wróblewski, Stały Reprezentant Polski przy WTO oraz dr Karolina Olszewska, Uniwersytet Wrocławski)

Formularz zgłoszenia z abstraktem oraz szczegółowe informacje zw. z harmonogramem Konferencji, publikacjami znajdują się na stronie https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 15 maja 2021 r.