Ogłoszenie X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską

 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza X edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF
za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W X edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. 

Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 16 sierpnia 2021 r. Czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pt. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pt. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” 

  

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego    i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. 

Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione    w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia: 

1)      materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym 

2)      nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, 

3)      statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym, 

4)      inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia. 

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php do 30 czerwca 2021 roku. 

  

Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w webinarze pt.: Czym dla Polaków jest dziedzictwo kulturowe i czy uważamy je za istotne?  I część prezentacji wyników badań „Segmentacja psychograficzna - Polacy wobec dziedzictwa”. 

Webinar rozpocznie się 29 kwietnia br. o godzinie 14.00. 

Link do wydarzenia na facebooku: www.facebook.com/events/300868614754625 

Link do zapisów: rejestracja.zabytek.pl/pl/strona-glowna,f-formularz_rejestracji_na_webinar_29_04_2021 

  

Seria webinarów Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami? ma na celu prezentację prac badawczych podejmujących się m.in. opisania powiązań pomiędzy dziedzictwem a rozwojem lokalnym, rynkiem pracy, rozwojem sektorów kreatywnych, rewitalizacją, społeczeństwem, podkreślających szersze, wieloaspektowe oddziaływanie dziedzictwa na rozwój, wymianę wiedzy i inspiracji o współczesnych tendencjach badawczych dotyczących dziedzictwa jak również ich popularyzację.  

 

 

Zapraszenie do 21. edycji Nagród Naukowych!

 
Fundacja Tygodnika POLITYKA od 7.04.2021 r. zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych będą podane w październiku.

Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie polityka.pl/stypendia

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chcemy wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku  o nasze stypendia ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

W ciągu dwudziestu lat trwania akcji, dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 332 naukowców kwotą ponad 6 mln 600 tys. zł.

W tym roku w fundowaniu stypendiów Fundację Tygodnika POLITYKA wspierają: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris i Nowy Styl.

Patronem medialnym jest Radio TOK FM.

Nabory wniosków w programach wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA

Informujemy o otwarciu naborów wniosków w programach wspierających międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA i Ulam NAWA.

Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera) oraz Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) to dwa programy, w których NAWA przyznaje stypendia indywidualnym naukowcom na wsparcie realizowanych przez nich międzynarodowych projektów naukowych. Bekker NAWA skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast Ulam NAWA adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków).

Bekker NAWA

Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.

Ulam NAWA

Program Ulam NAWA ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł.

Ogłoszenie naboru wniosków w programie Bekker NAWA oraz pozostałe dokumenty. 

Ogłoszenie naboru w programie Ulam NAWA oraz pozostałe dokumenty.

Do góry

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 20


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs  PRELUDIUM 20.

PRELUDIUM przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r.UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.


Trzecia edycja konkursu "Mój doktorat w 180 sekund" w Europie Środkowej, rozgrywki krajowe

Już po raz trzeci Ośrodek Kultury Francuskiej wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i partnerami wydarzenia organizuje konkurs "Mój doktorat w 180 sekund" w rejonie Europy Środkowej.  Uczestnicy będą mieli 3 minuty, żeby przedstawić temat swojego doktoratu w języku francuskim i  przekonując jurorów i publiczność!

Konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » istnieje od 2012 roku i odbywa się dziś w blisko 30 krajach : jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania ich pracy naukowej szerokiej publiczności, tłumacząc skomplikowane zagadnienie w prosty sposób. Od matematyki do literatury, poprzez biologię czy architekturę, wszystkie dziedziny są mile widziane. Na swój występ w języku francuskim uczestnicy mają 180 sekund z zegarkiem w ręku i mogą posługiwać się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej zrozumiały i przekonujący, poczucie humoru także dozwolone!

Uczestnicy z Polski zmierzą się w rozgrywkach krajowych zorganizowanych online, żeby zakwalifikować się do finału konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” w Europie środkowej. Zwycięzca konkursu w Europie środkowej zakwalifikuje się do finału międzynarodowego w Paryżu.

Harmonogram konkursu

  • 19 lutego 2021: termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
  • 1-11 marca 2021: rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online  
  • 19 marca 2021: ogłoszenie wyników rozgrywek krajowych 
  • maj 2021: finał Europy Środkowej w Krakowie
  • jesień 2021: finał międzynarodowy w Paryżu

Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym do zgłoszenia udziału 

 

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r. 

Konkurs w Programie LIDER

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dwunasty konkurs w Programie LIDER.  

Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób (doktor/doktor habilitowany) do 7 lat po doktoracie.

Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 16:15.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania". uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło dwunasty konkurs w Programie LIDER. Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób (doktor/doktor habilitowany) do 7 lat po doktoracie. Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 r. i potrwa do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 16:15. Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR w zakładce „Materiały do pobrania".

ULOTKA