Ogłoszenie X edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską

 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza X edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF
za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W X edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. 

Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 16 sierpnia 2021 r. Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza

VI edycję ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiegona najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej pod patronatem firmy DGA S.A.

W Konkursie przyznawana jest główna nagroda pieniężna:
5 000 zł

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresie od 01.08.2018 r. do 30.04.2021 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 20.07.2021 roku

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie należy przekazać mailowo, na adres: konkursy@fundacjauep.pl.

W tegorocznej edycji wymagane jest zgłoszenie wyłączenie elektronicznej wersji pracy.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.10.2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu

Konkurs Prezesa ZUS-u na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zapraszamy naszych studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

 

W imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

najlepsza praca licencjacka,

najlepsza praca magisterska,

najlepsza praca doktorska.

Nagrody

Laureaci konkursu oraz ich promotorzy otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy

30 września 2021 r. – zgłoszenie prac do konkursu,

grudzień 2021 r. – ogłoszenie laureatów,

30 czerwca 2022 r. – publikacja nagrodzonych prac.

Więcej informacji na stronie .

 

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.

 

 

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.