Konkurs na najlepszy artykuł na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy

Serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych naukowców do udziału w ogólnopolskim Konkursie na najlepszy artykuł na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy.

Konkurs jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Na Autorów najlepszych artykułów czekają nagrody, w tym m.in. bezpłatna publikacja artykułu w książce wydanej przez ogólnopolskiego wydawcę. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ulotką i harmonogramem konkursu.

Szczegóły można również znaleźć na stronie konkursu: projekty.systemfinansowy.ue.poznan.plKonkurs Prezesa ZUS-u na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zapraszamy naszych studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

 

W imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

najlepsza praca licencjacka,

najlepsza praca magisterska,

najlepsza praca doktorska.

Nagrody

Laureaci konkursu oraz ich promotorzy otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy

30 września 2021 r. – zgłoszenie prac do konkursu,

grudzień 2021 r. – ogłoszenie laureatów,

30 czerwca 2022 r. – publikacja nagrodzonych prac.

Więcej informacji na stronie .

 

Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.

 

 

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.