Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów

W związku z realizacją przez Parlamentu Studentów RP zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazujemy informacje o projekcie „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”. W celu zaktywizowania... [Więcej]


Informacja o legitymacjach

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na... [Więcej]


Zdalne kształcenie na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej

W związku z Zarządzeniem Rektora nr  127/20  zmieniającym Zarządzenie Ne 98/20 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 informujemy, że od dnia 9 października... [Więcej]


Zaproszenie na Katedralne Seminaria doktoranckie organizowane przez Katedrę Inwestycji

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Katedrę Inwestycji katedralne seminaria doktoranckie w semestrze zimowym 2020/21: Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-ZarychtaData: 9 listopada, 17:30Temat: Wybrane aspekty etyki w... [Więcej]


Informacja o kontakcie z Dziekanatem

Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich obsługa administracyjna w Szkole Doktorskiej nadal odbywa się w sposób zdalny. Zgodnie z § 9 pkt 5 Zarządzenia nr 98/29 z dnia 18 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w... [Więcej]


Sportowy sukces członków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.”  Józef Piłsudski Praca w uczelni wyższej nie zawsze związana jest tylko z pracą dydaktyczną, naukową czy też badawczą. Żeby efektywnie pracować... [Więcej]


Informacja o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy  o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym liście. Proces składania i publikacji artykułów... [Więcej]