Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że doktorantka Pani mgr Anna Kozak otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM. OPUS 19 jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do... [Więcej]


Platforma naukowa eDoktorant

Jest to projekt finansowany przez MNiSW w ramach konkursu "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". [Więcej]


Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów

W związku z realizacją przez Parlamentu Studentów RP zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazujemy informacje o projekcie „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”. W celu zaktywizowania... [Więcej]


Informacja o legitymacjach

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na... [Więcej]


Zdalne kształcenie na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej

W związku z Zarządzeniem Rektora nr  127/20  zmieniającym Zarządzenie Ne 98/20 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 informujemy, że od dnia 9 października... [Więcej]


Zaproszenie na Katedralne Seminaria doktoranckie organizowane przez Katedrę Inwestycji

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Katedrę Inwestycji katedralne seminaria doktoranckie w semestrze zimowym 2020/21: Seminarium 1. prowadzi: dr hab. Monika Foltyn-ZarychtaData: 9 listopada, 17:30Temat: Wybrane aspekty etyki w... [Więcej]