Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.

LIST DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Szanowni Doktoranci!!

Myśląc „Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" wracam w pamięci do profesorów mojej Alma Mater kształcących swoich następców, zapewniających ciągłość wspólnoty akademickiej, trwającej od ponad osiemdziesięciu lat. Członkami tej wspólnoty stali się w tym roku akademickim pierwsi doktoranci rozpoczynający kształcenie w utworzonej Szkole Doktorskiej. Szkoła, której kierowanie mi powierzono, połączy doświadczenie i wiedzę profesorów Uniwersytetu z energią i pasją doktorantów. Owocami będą programy badawcze, przygotowywane dysertacje, dojrzewające dzięki korzeniom sięgającymi tradycji porządnej pracy naukowej, której wierni pozostajemy jako wspólnota akademicka. Szkoła nie zapomni, obejmując pieczą tych, którzy jako doktoranci rozpoczęli studia przed jej utworzeniem, a jako dyrektor szkoły liczę na wsparcie samorządu doktorantów w trudzie stawiania fundamentów, koniecznych dla wzniesienia trwałego i solidnego gmachu, adresu _genius loci_. Szkoła będzie miejscem, które nie będzie ograniczone ścianami sali wykładowej oraz terminem wykładu lub spotkania z promotorem. Szkoła ma być miejscem, z którego będzie widać więcej, miejscem otwartym dla wszystkich, którzy umiłowali wiedzę, miejscem gdzie nie tylko doktoranci, ale także ich promotorzy oraz prowadzący w niej zajęcia wykładowcy odnajdą inspiracje do stawiania odważnych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Dewizy _docendo discimus _oraz _gaudium in litteris_, powinny wyznaczać kierunek działaniom Szkoły, których beneficjentem będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, rozumiany jako wspólnota zainteresowań, pasji dążenia do prawdy, zawsze połączonych szacunkiem dla dokonań naszych poprzedników.

Artur Walasik
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Aktualności

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych... [Więcej]


Godziny Rektorskie w dniu 31 października 2019 r.

Na wniosek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Sławomir Smyczek wyraził zgodę na godziny rektorskie w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów III stopnia studiów stacjonarnych i studentów Szkoły... [Więcej]