W dniu 12.05.2023 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich. Komitet został powołany w oparciu o porozumienie podpisane przez 28 Rektorów uczelni wyższych. [Więcej]
Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do rozmowy z Dziekanem Szkoły Doktorskiej drem hab. Arturem Walasikiem, prof. UE, która pozwoli poznać specyfikę tych studiów i zadecydować, czy podjąć... [Więcej]
26 kwietnia br. odbył się Wykład Rektorski prof. Odeda Starka, pt. "A Social-Psychological Foundation of Measures of Inequality and Social Welfare". Zgromadzonych studentów powitał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny,... [Więcej]
Trwa międzynarodowy konkurs na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2021 lub 2022 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3. Zachęcamy do udziału! [Więcej]