Call for Papers 6 (2) 2023

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru naszego czasopisma dla młodych naukowców. Mile widziane są prace, które będę skupione wokół następujących zagadnień:

 • Dylematy moralne i etyczne w pracy dziennikarzy i mediaworkerów w dobie rozwoju sztucznej inteligencji
 • Opinia publiczna w społeczeństwie wiedzy
 • Nowe gatunki dziennikarskie (intuicyjność, mobilność, interaktywność)
 • Rozwój produktów mobilnych i komunikacji mobilnej
 • Subskrypcyjny model finansowania mediów i produktów SaaS
 • Sztuczna inteligencja a rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • Personalizacja w handlu elektronicznym i mediach
 • Dziennikarstwo jakościowe a rozwój ChatGPT
 • Rozwój technologii a manipulacja w mediach (fake news, deep fake, trolling)
 • Wojna w Ukrainie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji

Do publikowania zachęcamy wszystkich badaczy mediów i komunikacji społecznej, a także osoby zainteresowane, polityką, komunikacją marketingową oraz ich wzajemnymi powiązaniami. Istnieje możliwość publikowania w języku angielskim. Uprzejmie prosimy jednak autorów tekstów anglojęzycznych o zapewnienie finansowania korekty językowej przez native speakera.

Wymogi redakcyjne: http://bit.ly/Instrukcja-compress

Termin nadsyłania publikacji: 30 czerwca 2023

Termin publikacji: listopad 2023

Wszystkie prace należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Open Journal System. Aby zgłosić pracę, należy zarejestrować się na stronie: journals.ptks.pl/compress. Więcej informacji o tym, czym jest OJS i jak wygląda proces rejestracji, można znaleźć na stronie: http://bit.ly/OJS-compress.

Więcej informacji 

 

 

 

 

III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0”

 

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność już po raz trzeci zaprosić Państwa na Międzynarodową Multidyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS 2.0, która odbędzie się w dn. 21-23.06.2023 r. na platformie MS Teams. Ubiegłoroczne edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród Doktorantów pochodzących z Polski, jak i tych zagranicznych. Podczas Konferencji prelegenci mieli okazję do podzielenia się różnorodnymi zainteresowaniami, a ich inspirujące wystąpienia były znakomitym wstępem do podjęcia dyskusji.

Wierzymy, że i w tym roku będzie podobnie, a interdyscyplinarny charakter Konferencji umożliwi poszerzenie horyzontów o nowe doświadczenia i pozwoli na nawiązanie kontaktów z osobami reprezentującymi różne dziedziny nauki. To niepowtarzalna okazja do wymiany spostrzeżeń badawczych dla każdego z Was.

Konferencja odbędzie się online poprzez platformę MS Teams. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikacji wynosi 75 zł, natomiast z możliwością publikacji 275 zł. Serdecznie zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Poniżej opis Konferencji:

 

PANEL ZIELONY (21.06.2023)

Współczesny świat 

W Panelu Zielonym mogą wziąć udział wszyscy doktoranci odbywający kształcenie na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych. Możliwość zaprezentowania swych dokonań będą mieli przedstawiciele następujących dyscyplin naukowych: nauk matematycznych, nauk biologicznych, nauk medycznych, nauk fizycznych, nauk o Ziemi i środowisku, nauk o kulturze fizycznej, socjologii.

Czy wiesz, że świat możemy rozpatrywać z różnych perspektyw? Jedni będą postrzegać go jako planetę, na której istnieje życie, inni będą uważali go za przestrzeń, w której zachodzą różnorodne przemiany, a jeszcze inni za ogół, w którym zachodzą relacje międzyludzkie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym świat jest w Twoich oczach? Każdy z nas ma prawo do postrzegania go na swój sposób. W związku z tym, że każdy z nas reprezentuje inną dyscyplinę, świat ma dla nas różne oblicza. Zaprezentuj nam swoją wizję świata podczas III Międzynarodowej Konferencji Multidyscyplinarnej MKDUS 2.0. Może i Ty skłonisz nas do nowych spostrzeżeń.

 

 

PANEL CZERWONY (22.06.2023)

„A w co wierzysz?” - Wartości, przekonania, idee w ujęciu interdyscyplinarnym

W drugi dzień III Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS 2.0 zapraszamy do czynnego udziału przedstawicieli następujących dyscyplin: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, nauki o kulturze i religii, pedagogika.

Temat przewodni tegorocznej edycji panelu czerwonego jest ściśle powiązany z edycją 2022 – „“Kto Ty jesteś?” Interdyscyplinarne ujęcia tożsamości”. Po owocnych dyskusjach podczas zeszłorocznej edycji chcemy zaprosić Cię do dalszych rozmów o ludzkości i jej relacji ze światem.

Jeśli interesujesz się człowiekiem, jego miejscem w świecie zarówno w perspektywie historycznej, jak i w teraźniejszości, jeśli bliskie Ci są refleksje aksjologiczne, ontologiczne i egzystencjalne, zastanawiasz się, w co wierzą ludzie, kto lub co jest przedmiotem ich kultu, jakie idee i wartości motywują ich do działania i jakie są tego skutki, weź czynny udział w czerwonym panelu trzeciej edycji MKDUS 2.0.

Podziel się z nami swoją wiedzą i perspektywą badawczą! Opowiedz o swoich badaniach i wnioskach. Razem stworzymy przestrzeń do stawiania nowych pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Zapraszamy do udziału zarówno z wystąpieniami w języku polskim, jak i angielskim. Maksymalny czas wystąpienia to 20 min.

 

 

 

PANEL FIOLETOWY (23.06.2023)

Wyzwania nauk społecznych w XXI wieku 

Dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, psychologia.

Problematyka podejmowana podczas trzeciego dnia Konferencji dotyczyć będzie wyzwań nauk społecznych w XXI wieku. Podczas Panelu Fioletowego słuchacze będą mogli uczestniczyć w Sesji Mistrzów, w trakcie której głos zabiorą wybitni eksperci z zakresu wybranych dyscyplin naukowych oraz w Sesji Doktorantów, która zostanie podzielona na cztery panele, zgodne z tematyką podejmowaną przez Prelegentów. Po każdym z paneli planowana jest dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi przez młodych badaczy. Chcemy zapewnić Doktorantom przestrzeń do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na prezentacji praktycznych aspektów badań Doktorantów.

 

Terminarz:

13.02.2023 – 23.05.2023         rejestracja

do 23.05.2023                                 opłata za aktywne uczestnictwo w Konferencji

13.02.2023 – 23.05.2023         termin nadsyłania abstraktów (godz. 23:59)

08.05.2023                                         mail z wytycznymi dot. nagrania prezentacji

do 15.06.2023                                   opłata publikacyjna

02.06.2023                                          ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych

09.06.2023                                          termin nadsyłania nagrań (godz. 23:59)

17.06 – 19.06.2023                        przesłanie harmonogramu Konferencji

21.06.2023 – 23.06.2023         Konferencja

do 30.06.2023                                  nadsyłanie artykułów

początek lipca 2023                                   otrzymanie certyfikatu

luty-marzec 2024                       wydanie publikacji

 

Ważne linki:

Wymogi edytorskie i konstrukcja abstraktu: tiny.pl/w4lp9

Wzór abstraktu: tiny.pl/w4lpg

Regulamin Konferencji: tiny.pl/9pv23

Rejestracja ANG: tiny.pl/w4n26

Rejestracja PL: tiny.pl/w4n28

Link do Konferencji: mkdus.usz.edu.pl


Koszty uczestnictwa:

 • Koszt udziału w konferencji: 75 zł
 • Koszt złożenia artykułu do publikacji: 200 zł*

*(bezzwrotny w przypadku odrzucenia artykułu przez recenzentów)

 • Koszt udziału wraz z publikacją: 275 zł

XIV KONFERENCJA NAUKOWA

MASEP 2023

Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomenon

Łódź, 29.11.2023 – 01.12.2023

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁW dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2023 roku odbędzie się XIV Konferencja Naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2023. Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych i społecznych. Najbliższa konferencja jest już czternastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym funkcjonowaniem sektorów gospodarki, aktywnością ekonomiczną oraz jakością życia ludności.

Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach:

(1) Kraje europejskie wobec kryzysu gospodarczego i społecznego,

(2) Zrównoważony rozwój,

(3) Innowacyjność,

(4) Rynek pracy i warunki pracy,

(5) Starzenie się ludności,

(6) Gospodarka żywnościowa.

 

Rejestracja na XIV Konferencję Naukową MASEP 2020 w ramach Opcji 1 zostanie otwarta wkrótce. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej konferencji www.uni.lodz.pl/masep.

W ramach tej opcji rejestracja na konferencję MASEP 2023 zakończy się 12 maja 2023 r. Wszystkie teksty zgłoszone do tego czasu i przesłane do organizatorów w terminie do 10 czerwca 2023 r. zostaną przekazane do procedury wydawniczej w jednym z podanych poniżej czasopism:

1.      Czasopisma indeksowane w bazach Web of Science i / lub Scopus

·         Ekonomia i Środowisko. Economics and Environment (lista MEiN – 100 pkt)

·         Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (lista MEiN – 100 pkt)

·         Economic Annals-XXI (lista MEiN – 40 pkt)

2.      Czasopisma objęte programem wsparcia MEiN

·         Humanities and Social Sciences (lista MEiN – 70 pkt)

·         Przegląd Zachodni (lista MEiN – 70 pkt)

·         Polityka i Społeczeństwo. Studies in Politics and Society (lista MEiN – 70 pkt)

·         Ekonometria (lista MEiN – 40 pkt)

Artykuły zgłoszone w ramach Opcji 1, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i spełnieniu wymagań formalnych stawianych przez poszczególne redakcje, mają szansę na opublikowanie w zeszytach ujętych w cyklu wydawniczym na IV kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Konferencji (www.uni.lodz.pl/masep).

Ulotka zawierająca najważniejsze informacje o Konferencji dostępna jest na stronie internetowej pod tym linkiem.

2nd ICQMSc 2023

 

The Institute of Quality Science of Poznań University of Economics and Business has a great honor to invite you to take part in the 2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 (2nd ICQMSc 2023) to be held onsite from 13 to 15 September 2023 in Poznań, Poland, at the historical main building of PUEB.

This will be the second meeting on the subject of current advances in all areas of quality, commodity and management sciences with particular emphasis on their role in sustainable development. Special attention will be paid to the innovations, quality of processes, food and non-food products, and packaging from a multidisciplinary perspective, including management, technological, consumer and environmental issues.

The 2nd ICQMSc follows the success of the 2021 event, therefore we believe that the onsite Conference held in the historic main building of the University, in the center of Poznań, will be an excellent opportunity to present research results and will provide a forum for exchanging knowledge and scientific ideas at the interface of social and natural sciences. We hope for a broad participation of experienced researchers, Ph.D. and graduate students, and practitioners interested in all aspects of quality, commodity and management.

 

We cordially invite you and your collaborators to participate in the Conference.

For more information, please visit the Conference website: icqmsc.ue.poznan.pl

or follow the announcements on the ICQMSc social media: www.facebook.com/ICQMSc

 

On behalf of the Scientific and Organizing Committees

Yours faithfully,

Ewa Sikorska

Daniela Gwiazdowska2nd ICQMSc 2023 flyer

22nd Management International Conference

We would like to cordially invite you to participate in the 22nd Management International Conference
(MIC 2023) titled Toward Green, Inclusive, and Digital Growth to be held in Trieste, Italy, 7–10 June 2023.

The conference invites submissions that deal with green, inclusive, and digital transformation in management, economics, finance, business, tourism, and energy. Other related tracks and topics will also be considered.

Conference website       

Submission and Registration    

The paper submission process is organized in two steps:

1. Abstract submission before the conference starts.

2. Full Paper submission after the conference.

To register and submit your extended abstract click here.    

PUBLICATION POSSIBILITIES

Abstracts will be published in the MIC 2023 Book of Abstracts, ready for the conference.

Authors, who submit their abstracts and participate at the conference, are invited to submit full papers either to the MIC 2023 Conference Proceedings, published after the conference, or to the supporting journals.

Pre-Conference Day for PhD students
The pre-conference day (7 June 2023) will include presentations of students' research with time for an in-depth discussion with experienced researchers as well as workshops on publishing and research design. More information is available here.   

Important Dates

- Abstract submission: 5 April 2023
- Notification of acceptance: 3-15 April 2023

- Registration and payment deadline: 20 April 2023 (Early bird), 10 May 2023 (Late registration)

- Conference: 7–10 June 2023

- Full paper submission for supporting journals' special issues: 15 July 2023

- Full paper submission for the MIC 2023 Conference Proceedings: 15 September 2023    

 

 

International Research Symposium in Service Management

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium International Research Symposium in Service Management, którego organizatorem jest Prof. Jay Kandampully, światowej sławy naukowiec w obszarze zarządzania usługami, edytor czasopisma naukowego Journal of Service Management. Seminarium odbywa się po raz jedenasty i w tym roku instytucją goszczącą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Konferencja odbędzie się 13-16 czerwca 2023, w Katowicach.

W szczególności seminarium kierowane jest do doktorantów i młodych naukowców. Oprócz możliwości prezentacji swoich dokonań naukowych daje szansę udziału w szkoleniach i dyskusjach poświęconych zasadom przygotowania artykułów naukowych, realizacji badań naukowych i prezentacji wyników na arenie międzynarodowej.

Udział w konferencji daje również możliwość publikacji w następujących międzynarodowych czasopismach naukowych:

 • Journal of Service Management (JOSM)
 • Journal of Service Theory and Practice (JSTP)
 • International Journal of Services
 • Economics and Management (IJSEM)
 • European Business Review (EBR)

Więcej informacji: irssm11.ue.katowice.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: irssm11@uekat.pl.

Zapraszamy do udziału!

Studia Politologica - zaproszenie do składania tekstów

Czasopismo Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” zaprasza do składania tekstów do numerów: 30 (2023) i 31 (2023).    

Postanowiono, aby tematem przewodnim obu numerów uczynić kwestie roli, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ukrainy zarówno w geopolitycznym, międzynarodowym wymiarze, jak i subregionalnym – środkowoeuropejskim.  

Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej tematyki wraz z terminami znajdą Państwo w załączniku. 

„Studia Politologica” to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.  

Publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” jest bezpłatna. Autor otrzymuje 40 pkt. 

Ogłoszenia | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica (up.krakow.pl)

Zaproszenie do składania tekstów  

 

Pierwszy numer czasopisma Academic Review of Business and Economics

Przypominamy o możliwości publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: www.arbe.ue.katowice.pl

"Academic Review of Business and Economics"

Mamy przyjemność poinformować o nowej możliwości publikowania artykułów naukowych przygotowanych przez studentów, doktorantów i młodych naukowców w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W czasopiśmie mogą być również publikowane artykuły powstałe podczas programu tutoringu akademickiego.


ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: http://www.arbe.ue.katowice.pl 

Serdecznie zapraszamy do publikacji!

Ekonomia Międzynarodowa - Call for papers