Zaproszenie na XX Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową

 

Naukowe Koło Ekonomistów zaprasza do czynnego i biernego udziału w XX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku”.

Wydarzenie jest w pełni darmowe (zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów) i odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 13-17.03.2023 r. 

Prelegenci mogą rejestrować się do dnia 21.01.2023 r.
(za pośrednictwem formularza - forms.gle/6cadTHYh4q5DJsUh7).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Naukowe
Koło Ekonomistów.

Głównymi atutami XX MSKN-u jest jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter oraz fakt,
że prelegenci będą mieć możliwość wygłoszenia swoich referatów w języku polskim lub angielskim.
Organizowane cyklicznie Międzynarodowe Studenckie Konferencje Naukowe rokrocznie cieszą się niemalejącym zainteresowaniem zarówno wśród studentów z polskich uczelni, jak i zagranicznych, w tym m.in. z Indii czy z Indonezji.

  LINKI DO WYDARZEŃ NA FACEBOOKU:

  w języku polskim: fb.me/e/2kDlhmO5Q 

  w języku angielskim: fb.me/e/2sbSXnAoO 

 

Zaproszenie XX MSKN
Instrukcje  XX MSKN

Konferencja Zrównoważony rozwój sektora energetycznego i transportu w Polsce. Gospodarka – Społeczeństwo – Polityka.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej mają wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt.

Zrównoważony rozwój sektora energetycznego i transportu w Polsce. 

Gospodarka – Społeczeństwo – Polityka. 

Konferencja naukowa wraz z dyskusjami panelowymi odbędzie się już 2 marca 2023 roku (czwartek) w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w formie hybrydowej i będzie częścią większego wydarzenia jakim jest Forum Green Region. Tematem przewodnim konferencji naukowej jest zrównoważony rozwój sektora energetycznego i transportu w Polsce w kontekście współczesnych wyzwań regionalnych i globalnych w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Naszym wspólnym celem jest zawiązanie interdyscyplinarnej dyskusji, prezentacja aktualnych wyników badań oraz integracja środowisk biznesowych, samorządowych, rządowych oraz naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji naukowej, jak i innych wydarzeń przygotowywanych w ramach Forum Green Region, na dedykowanej stronie internetowej:   www.green-region.ue.wroc.pl  

Streszczenia wystąpień naukowych można zgłaszać do 30 stycznia 2023 roku poprzez poniższy formularz rejestracyjny (dostępny także na stronie wydarzenia w zakładce Rejestracja):

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W razie jakichkolwiek pytań z chęcią udzielę na nie odpowiedzi. Do zobaczenia we Wrocławiu (na miejscu lub on-line) już 2 marca 2023!

Łączę wyrazy szacunku w imieniu Organizatorów Forum Green Region

Paweł Brusiło

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum Green Region

Asystent badawczo-dydaktyczny | Doktorant Szkoły Doktorskiej UEW

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Centrum Zrównoważonego Rozwoju - Green Team

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

pawel.brusilo@ue.wroc.pl

22nd Management International Conference

We would like to cordially invite you to participate in the 22nd Management International Conference
(MIC 2023) titled Toward Green, Inclusive, and Digital Growth to be held in Trieste, Italy, 7–10 June 2023.

The conference invites submissions that deal with green, inclusive, and digital transformation in management, economics, finance, business, tourism, and energy. Other related tracks and topics will also be considered.

Conference website       

Submission and Registration    

The paper submission process is organized in two steps:

1. Abstract submission before the conference starts.

2. Full Paper submission after the conference.

To register and submit your extended abstract click here.    

PUBLICATION POSSIBILITIES

Abstracts will be published in the MIC 2023 Book of Abstracts, ready for the conference.

Authors, who submit their abstracts and participate at the conference, are invited to submit full papers either to the MIC 2023 Conference Proceedings, published after the conference, or to the supporting journals.

Pre-Conference Day for PhD students
The pre-conference day (7 June 2023) will include presentations of students' research with time for an in-depth discussion with experienced researchers as well as workshops on publishing and research design. More information is available here.   

Important Dates

- Abstract submission: 20 March 2023
- Notification of acceptance: 3 April 2023

- Registration and payment deadline: 20 April 2023 (Early bird), 10 May 2023 (Late registration)

- Conference: 7–10 June 2023

- Full paper submission for supporting journals' special issues: 15 July 2023

- Full paper submission for the MIC 2023 Conference Proceedings: 15 September 2023    

 

 

International Research Symposium in Service Management

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium International Research Symposium in Service Management, którego organizatorem jest Prof. Jay Kandampully, światowej sławy naukowiec w obszarze zarządzania usługami, edytor czasopisma naukowego Journal of Service Management. Seminarium odbywa się po raz jedenasty i w tym roku instytucją goszczącą jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Konferencja odbędzie się 13-16 czerwca 2023, w Katowicach.

W szczególności seminarium kierowane jest do doktorantów i młodych naukowców. Oprócz możliwości prezentacji swoich dokonań naukowych daje szansę udziału w szkoleniach i dyskusjach poświęconych zasadom przygotowania artykułów naukowych, realizacji badań naukowych i prezentacji wyników na arenie międzynarodowej.

Udział w konferencji daje również możliwość publikacji w następujących międzynarodowych czasopismach naukowych:

  • Journal of Service Management (JOSM)
  • Journal of Service Theory and Practice (JSTP)
  • International Journal of Services
  • Economics and Management (IJSEM)
  • European Business Review (EBR)

Więcej informacji: irssm11.ue.katowice.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: irssm11@uekat.pl.

Zapraszamy do udziału!

Studia Politologica - zaproszenie do składania tekstów

Czasopismo Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” zaprasza do składania tekstów do numerów: 30 (2023) i 31 (2023).    

Postanowiono, aby tematem przewodnim obu numerów uczynić kwestie roli, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ukrainy zarówno w geopolitycznym, międzynarodowym wymiarze, jak i subregionalnym – środkowoeuropejskim.  

Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej tematyki wraz z terminami znajdą Państwo w załączniku. 

„Studia Politologica” to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.  

Publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” jest bezpłatna. Autor otrzymuje 40 pkt. 

Ogłoszenia | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica (up.krakow.pl)

Zaproszenie do składania tekstów  

 

Pierwszy numer czasopisma Academic Review of Business and Economics

Przypominamy o możliwości publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: www.arbe.ue.katowice.pl

"Academic Review of Business and Economics"

Mamy przyjemność poinformować o nowej możliwości publikowania artykułów naukowych przygotowanych przez studentów, doktorantów i młodych naukowców w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W czasopiśmie mogą być również publikowane artykuły powstałe podczas programu tutoringu akademickiego.


ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: http://www.arbe.ue.katowice.pl 

Serdecznie zapraszamy do publikacji!

Ekonomia Międzynarodowa - Call for papers