Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcja miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"
ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa gospodarczego.

Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

Nagrodą w konkursie jest:

a) za zajęcie pierwszego miejsca - wydanie pracy w formie książki

drukowanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne albo nagroda

pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego

przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd

Ustawodawstwa Gospodarczego";

b) za zajęcie drugiego miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2500

zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie

fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa

Gospodarczego".

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (https://www.pwe.com.pl/) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PUG":


https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace

Rekrutacja na Programy Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24,  STEM Impact Award 2022-23 i Fulbright Specialist 2022-23. 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku obchodził swoje 75-lecie. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. 

Więcej informacji o naborze do programów Fulbrighta oraz planowanych webinarach informacyjnych znajduje się na stronie: fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/.

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.