Przejdź do menu Przejdź do treści

Nabór wniosków w programie START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w Programie START (konkurs 2024).
Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych.
Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie :  

https://www.fnp.org.pl/otwieramy-nabor-wnioskow-w-programie-start-konkurs-2024/

XV edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość" imienia prof. Jerzego Wilkina

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.  

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą rozprawę doktorską

Trwa 4. edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą rozprawę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz 4. edycja w obszarze ochrony konsumentów.  

 

TEMATYKA

  • ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  • ochrona konsumentów – praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe

NAGRODY

  • Autorzy trzech najlepszych prac w każdym obszarze tematycznym otrzymają kolejno: 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł.
  • Dodatkowo najlepsze prace publikujemy w ramach biblioteki UOKiK.

KRYTERIA

Do konkursu można zgłosić rozprawę obronioną od 15 października 2021 r. do 15 października 2024 r.

TERMIN

Termin składania prac mija 29 listopada 2024 r. (godz. 16:15) – decyduje data wpływu.

Więcej informacji na stronie UOKIK.

6. śląska edycja konkursu Three Minute Thesis®

 

Zapraszamy do udziału w 6. śląskiej edycji Three Minute Thesis® – konkursie z zakresu komunikacji naukowej, polegającym na zaprezentowaniu zagadnień, badań związanych z tematem pracy doktorskiej. Zgłoszenia do 3MT® można przesyłać do 27 października 2023 r. za pośrednictwem formularza: www.polsl.pl/rjo7-cpn/rejestracja-three-minute-thesis/

Eliminacje odbędą się 4 listopada (sobota), natomiast finał jest zaplanowany na 17 listopada (piątek). Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Wydarzenie na FB: fb.me/e/1dGhf65s4

WWW: www.polsl.pl/rjo7-cpn/konkurs-three-minute-thesis/

FB: www.facebook.com/cpn.polsl   

Mail: konkurs3mt@polsl.pl

 

 

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.  

Dołącz do nas

Nasi partnerzy