Stypendia i granty

Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2022/2023

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 13 września do 14 października 2022 r. w dniach:

wtorek - piątek w godz. 11:00-15:00.

UWAGA! Prosimy telefonicznie od dnia 6 września kontaktować się w celu ustalenia terminu złożenia wniosku
(tel. 32 257-7753).

Kalendarz wskazujący dostępne terminy

Ponadto prosimy o:

  • dwustronny wydruk wniosku
  • ułożenie i ponumerowanie załączników tożsame z kolejnością i opisem we wniosku
  • upewnienie się, że numery ISSN, e-ISSN, ISBN oraz e-ISBEN zostały podane zarówno w załącznikach jak i samym wniosku
  • dołączeniu oświadczenia o publikacjach