Imię i nazwisko Dyscyplina Temat Data Ogłoszenie
mgr Anna  Sekuła Ekonomia i Finanse  „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w procesie metropolizacji aglomeracji na przykładzie tworzącego się zespołu miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”           31.03.2023 r.  Ogłoszenie