Skład komitetu naukowego:

dr hab. Barbara Kos, prof. UE
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
prof. dr hab. Ewa Ziemba
dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
prof. dr hab. Wojciech Dyduch