Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Artur Walasik, prof.UE

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

mgr Łucja Waligóra
mgr Monika Kamińska
mgr Dominika Szymocha
mgr Hanna Ziętara
mgr Bartłomiej Lisicki
mgr Krzysztof Wąsek
mgr Paulina Badura
mgr Angelika Kantor