W ramach Konferencji zostanie przeprowadzone bezpłatne seminarium z zakresu pisania artykułów naukowych do topowych czasopism w języku angielskim. 

 Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w tym wartościowym seminarium. Nie trzeba się zapisywać na ten wykład. Link do seminarium na platformie Google Meet będzie udostępniony na stronie konferencji tydzień przed wydarzeniem.  

Celem seminarium będzie przedstawienie jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim (i polskim) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych czasopismach. Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:

 • Jak przygotować się do napisania "dobrego" artykułu naukowego?

 • W jakim zakresie uwzględnić uwagi recenzentów i redaktora?

 • W jaki sposób skonstruować "dobry" artykuł naukowy?

Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Ewa Ziemba, redaktor naczelna "Journal of Economics and Management", doświadczona redaktor oraz recenzentka w kilkudziesięciu czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wielokrotnie nagradzana autorka artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach. Laureatka Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Tematyka konferencji

 

Zarządzanie i jakość:   

 • nowoczesne koncepcje i metody zarządzania;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – historia;
 • teraźniejszość i perspektywy;
 • innowacje technologiczne i społeczne w procesach zarządzania;
 • logistyka, ekologistyka, e-logistyka;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem - wiedza, technologia;
 • relacje międzyorganizacyjne i governance w procesie budowania przewagi konkurencyjnej.

 

Finanse:

 • aspekty finansów behawioralnych;

 • finanse gospodarstw domowych;

 • rynek finansowy i konsekwencje jego funkcjonowania dla gospodarki;

 • ubezpieczenia społeczne i majątkowe

 • finanse współczesnego przedsiębiorstwa.

 

Ekonomia: 

 • gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce;
 • gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo - Samorząd – Współpraca;
 • problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych;
 • jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju;
 • problematyka współdzielenia i sharing economy.