W ramach Konferencji zostanie przeprowadzone bezpłatne seminarium z zakresu pisania artykułów naukowych do topowych czasopism w języku angielskim. 

 

 9.30-11.20 - Wykład Inauguracyjny - prof. dr hab. Ewa Ziemba "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism” Dołącz do wydarzenia 

meet.google.com/ryv-hnko-hps

 Celem seminarium będzie przedstawienie jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim (i polskim) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych czasopismach. Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:

 • Jak przygotować się do napisania "dobrego" artykułu naukowego?

 • W jakim zakresie uwzględnić uwagi recenzentów i redaktora?

 • W jaki sposób skonstruować "dobry" artykuł naukowy?

Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Ewa Ziemba, redaktor naczelna "Journal of Economics and Management", doświadczona redaktor oraz recenzentka w kilkudziesięciu czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wielokrotnie nagradzana autorka artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach. Laureatka Nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Tematyka konferencji

 

Zarządzanie i jakość:   

 • nowoczesne koncepcje i metody zarządzania;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – historia;
 • teraźniejszość i perspektywy;
 • innowacje technologiczne i społeczne w procesach zarządzania;
 • logistyka, ekologistyka, e-logistyka;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem - wiedza, technologia;
 • relacje międzyorganizacyjne i governance w procesie budowania przewagi konkurencyjnej.

 

Finanse:

 • aspekty finansów behawioralnych;

 • finanse gospodarstw domowych;

 • rynek finansowy i konsekwencje jego funkcjonowania dla gospodarki;

 • ubezpieczenia społeczne i majątkowe

 • finanse współczesnego przedsiębiorstwa.

 

Ekonomia: 

 • gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce;
 • gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo - Samorząd – Współpraca;
 • problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych;
 • jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju;
 • problematyka współdzielenia i sharing economy.