Opłata zawiera

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Uczestnictwo w obradach

TAK

TAK

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu

Tak

referat /
poster

Tak

referat /
poster

NIE

NIE

Zaświadczenie uczestnictwa

TAK

TAK

TAK

TAK

Materiały konferencyjne

TAK

TAK

TAK

TAK

Przerwy kawowe

TAK

TAK

TAK

TAK

Lunch

TAK

TAK

TAK

TAK

Publikacja rozdziału w monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (wybrane artykuły w języku angielskim mogą zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management)

TAK

NIE

TAK

NIE

Opłaty

Do 30.03.2020

550 zł

Do 30.03.2020

350 zł

Do 30.03.2020

350 zł

Do 30.03.2020

150 zł

Od 31.03.2020 do 15.05.2020
600 zł

Od 31.03.2020 do 15.05.2020
400 zł

Od 31.03.2020 do 15.05.2020
400 zł

Od 31.03.2020 do 15.05.2020
200 zł

Opłaty prosimy wnosić na poniżej podane konto zgodnie z terminarzem wybranego wariantu.
Numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
NIP: 634-000-88-25
W tytule przelewu prosimy wpisać: TRÓJSTYK2020 + imię i nazwisko uczestnika.