Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dra hab. Roberta Tomanka, prof. UE

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Patronat merytoryczny