Program Konferencji

  • 09.00 - 10.00 – Rejestracja uczestników
  • 10.00 - 10.15 - Rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości (dr hab. Artur Walasik, prof.UE, mgr Ł. Waligóra)
  • 10.15 - 11.45 - Wykład Inauguracyjny - prof. dr hab. Ewa Ziemba "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism”
  • 11.45-12.15 – przerwa kawowa
  • 12.15-13.45 – I Sesja równoległa (sala A- ekonomia i finanse, sala B – nauki o zarządzaniu i jakości)
  • 13.45 - 14.30 - Lunch
  • 14.30 - 16.00 - I Sesja równoległa (sala C- ekonomia i finanse, sala D – nauki o zarządzaniu i jakości)
  • 16.00 – 16.15 – Podsumowanie konferencji oraz zakończenie