Program Konferencji

  • 09.00 - 09.30 – Rejestracja uczestników
  • 09.30 - 09.45 - Rozpoczęcie Konferencji, powitanie gości (dr hab. Artur Walasik, prof.UE, mgr Ł. Waligóra)
  • 09.45 - 11.15 - Wykład Inauguracyjny - prof. dr hab. Ewa Ziemba "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism”
  • 11.15 - 11.30 – Przerwa
  • 11.30 - 13.00 – I Sesja równoległa (sala A- ekonomia i finanse, sala B – nauki o zarządzaniu i jakości)
  • 13.00 - 13.10 - Przerwa
  • 13.10 - 14.20 - II Sesja równoległa (sala C- ekonomia i finanse, sala D – nauki o zarządzaniu i jakości)
  • 14:20 - 14:40 - Przerwa
  • 14:40 - 16:00 - III Sesja równoległa (sala E- ekonomia i finanse, sala F – nauki o zarządzaniu i jakości) I Sesja równoległa (sala C- ekonomia i finanse, sala D – nauki o zarządzaniu i jakości)  
  • 16.00 – 16.30 – Podsumowanie konferencji oraz zakończenie