Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe nadesłane na Konferencję zostaną opublikowane w jednej z dwóch publikacji (o formie publikacji decyduje poziom naukowy nadesłanego referatu):

  • czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management, otrzymując punkty według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (według nowego rozporządzenia jest to 20 pkt.), publikacje w języku angielskim;
  • monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, publikacje w języku polskim.

Publikacja powinna mieć objętość 20-25 tys. znaków i być przygotowana według wytycznych Wydawnictwa UE Katowice.

Gotowy tekst należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: samorzad.doktorantow@edu.uekat.pl