Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu

29.02.2020

Potwierdzenie przyjęcia tematu artykułu

15.03.2020

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

30.04.2020

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów

31.07.2020