Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu

15.03.2020

Potwierdzenie przyjęcia tematu artykułu

20.03.2020

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

15.05.2020

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów

31.08.2020