Opłata zawiera

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Uczestnictwo w obradach

TAK

TAK

TAK

TAK

Prezentacja zgłoszonego tematu

Tak

referat /
poster

Tak

referat /
poster

NIE

NIE

Zaświadczenie uczestnictwa

TAK

TAK

TAK

TAK

Materiały konferencyjne

TAK

TAK

TAK

TAK

Publikacja: rozdziału w monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, artykułów w  czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management, w czasopiśmie Catallaxy, w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis.  

TAK

NIE

TAK

NIE

Opłaty

Do 30.04.2021

450 zł

Do 30.04.2021

250 zł

Do 30.04.2021

250 zł

Do 30.04.2021

150 zł

W ramach udziału w konferencji zapewniamy możliwość bezpłatnego, certyfikowanego udziału w szkoleniach organizowanych przez partnerów merytorycznych wydarzenia.

 

Opłaty prosimy wnosić na poniżej podane konto zgodnie z terminarzem wybranego wariantu.
Numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
NIP: 634-000-88-25
W tytule przelewu prosimy wpisać: TRÓJSTYK2021 + imię i nazwisko uczestnika.