Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe nadesłane w ramach Konferencji zostaną opublikowane w ramach czterech możliwych opcji (o formie publikacji decyduje poziom naukowy i obszar badawczy nadesłanego referatu):

  • czasopiśmie naukowym Journal of Economics and Management, publikacje w języku angielskim, (20  pkt.);
  • monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, publikacje w języku polskim, (20 pkt.), publikacja powinna mieć objętość 20-25 tys. znaków i być przygotowana według wytycznych Wydawnictwa UE Katowice;
  • czasopiśmie naukowym Catallaxy, publikacje w języku polskim lub angielskim; (5 pkt.);
  • w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis, publikacje w języku polskim lub w języku angielskim, (20 pkt.). Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR.   

 

Gotowy tekst należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: samorzad.doktorantow@edu.uekat.pl