Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu

30.03.2021

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

15.04.2021

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów

30.04.2021