Seminaria

TAM I Z POWROTEM, CZYLI O ZALETACH INTERNACJONALIZACJI (w życiu DOKTORANTA I NIE TYLKO)
dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE

Seminarium poświęcone będzie dyskusji na temat znaczenia wymiany akademickiej w karierze doktoranta, wskazania możliwych ścieżek rozwoju oraz korzyści i barier z nimi związanych. Przewidziany plan – 15 min wykład. 30 min dyskusja. Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania pytań, które będą mogli Państwo skierować do Pani profesor!

 

Metodyka i organizacja badań empirycznych
dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE

Do rozwiązania problemów współczesnej ekonomii i zarządzania nie wystarczają już na ogół twarde mierniki, informujące o takim, a nie innym stanie rzeczy, czy prognozy oparte na ekonometrycznych modelach. Zwłaszcza w relacjach B2B czy B2C, przy rosnącej na znaczeniu koncepcji Customer Engagement, koniecznym staje się wchodzenie w interakcje z rożnymi grupami interesariuszy, w tym kooperantami, a przede wszystkim klientami. Coraz częściej tylko bezpośrednie dotarcie to tych podmiotów pozwala na pozyskanie wiedzy umożliwiającej organizacji rozwiązanie sygnalizowanego przez wskaźniki i współczynniki problemu. Celem wystąpienia jest przedstawienie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w badaniach empirycznych oraz wskazanie kolejnych kroków samodzielnego projektowania i realizacji badań empirycznych. Podstawy źródłowe wystąpienia stanowi literatura przedmiotu oraz 25 letnie doświadczenie autora w prowadzeniu badań empirycznych na zlecenie różnych organizacji w ramach współpracy z Centrum Badań i Rozwoju UE Katowice. Wystąpienie kierowane jest tak do Doktorantów, jak i młodych Pracowników nauki chcących prowadzić badania empiryczne na potrzeby swoich dysertacji doktorskich i/lub monografii i artykułów naukowych.

 

Strona będzie uzupełniana systematycznie kolejnymi informacjami...