Patronat

Patronat honorowy

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Ministra Edukacji i Nauki
dr hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

 

Patronat merytoryczny

 

Patronat medialny