Ważne daty

 

Uczestnictwo czynne - publikacja artykułu

Termin przesyłania zgłoszeń wraz z abstraktami: 04.05.2022 r. - nowa data!

Termin przesyłania końcowej wersji manuskryptu: 31.07.2022 r.

 

Uczestnictwo bierne - udział w konferencji jako słuchacz

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.05.2022 r.