VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: "Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Uwarunkowania - Wyzwania - Rekomendacje"

Szanowni Państwo,

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: "Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Uwarunkowania - Wyzwania - Rekomendacje" odbędzie się w dniach  26 – 27 listopada 2020 r., na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydarzenie, które organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu Szczecińskiego, przy udziale Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością, skierowane jest do środowiska biznesowego i naukowego.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji można dokonać poprzez rejestrację na stronie internetowej: app.evenea.pl/event/kziwg

Szczegóły dotyczące konferencji: ULOTKA KONFERENCYJNA

Hybrydowa Konferencja Międzynarodowa „Współczesne trendy w zarządzaniu"


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza do udziału w Hybrydowej Konferencji Międzynarodowej „Współczesne trendy w zarządzaniu", która odbędzie się 29 września 2020 roku w Lublinie oraz on-line.
 

CALL nr 3

Konferencja hybrydowa łączy w sobie spotkanie Uczestników/czek biorących udział w wydarzeniu w miejscu jego organizacji, z udziałem on-line (wirtualnym) Uczestników/czek znajdujących się w innym miejscu w Polsce i na świecie.

Korzyści:

 1. Ograniczone koszty
 2. Szerszy zasięg wydarzenia
 3. Większa liczba Uczestników/czek
 4. Zmniejszenie ryzyka związanego z epidemią COVID19
 5. Eco-friendly 

Możliwość uczestnictwa w formule hybrydowej została wprowadzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie. Formuła hybrydowa oznacza to, iż Uczestnik/czka może dokonać wyboru sposobu uczestnictwa:

 1. czynny udział osobiście w siedzibie WSPA (ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin)
 2. czynny udział on-line za pomocą oprogramowania Google Meet (pełnoprawny udział w konferencji z możliwością wystąpienia)
 3. bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia

Uczestnik sam decyduje o formule, która jest dla niego bardziej odpowiednia!

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego pod adresem:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeiR6apsd-ameycNC3B8L8VmbN9GiqGFXNtKFdvhVVVLaq1A/viewform 

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu z Biurem Konferencji:

Telefon:  +48 81 45-29-440, +48 81 45-29-415, e-mail: konferencja-zarzadzanie@wspa.pl 

Zapraszamy także do odwiedzenia strony www wydarzenia: konferencja.wspa.pl

UWAGA:  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Organizator Hybrydowej Konferencji Międzynarodowej „Współczesne trendy w zarządzaniu", która odbędzie się 29.09.2020 informuje, o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 01.09.2020.

Konferencja Badania w Sektorze Kultury

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja na świecie stanowi niespodziewane wyzwanie, a przy tym szansę także dla sektora kultury. Kontynuując rozważania podjęte w trakcie konferencji "Badania publiczności w instytucjach kultury", która odbyła się 11-12 kwietnia 2019 roku w Krakowie, chcielibyśmy stworzyć jeszcze lepsze warunki do dyskusji na temat przyszłości i zmiany w sektorze kultury. Tym samym chcielibyśmy gorąco zaprosić Państwa w dniach 19-20 listopada 2020 na kolejną edycję konferencji z cyklu "Badania w sektorze kultury", organizowaną przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury - IBOK. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 tegoroczna konferencja będzie wyjątkowa, bo odbędzie się w formie zdalnej.

W obliczu trudności, z jakimi zmagamy się w ostatnich miesiącach, chcemy zachęcić Państwa do rozmowy na temat przyszłości: jakie perspektywy rysują się przed nami – praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury? z jakimi możliwościami i wyzwaniami będziemy się mierzyć? jakie czekają nas zmiany? jakimi narzędziami badać przyszłość tworzenia i organizowania? jak w nowatorski sposób budować relacje z odbiorcami? 

Do udziału zapraszamy całe środowisko sektora kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków, a także wszystkich, którym bliska jest dyskusja na temat czasów obecnych i przyszłych w kulturze. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat badań w sektorze kultury. W trakcie konferencji zaplanowano: panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem, sesję posterową, spotkanie integracyjne oraz program artystyczny.

Szczegółowe informacje

Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca


Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca - Edycja II Ciąg dalszy
www.creativetime.pl/konferencja-analiza-zagadnienia-analiza-wynikow.html

Październik: Rzeszów, Łódź
Listopad: Szczecin, Wrocław

Konferencja organizowana jest  pod hasłem: "Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia".
Rekrutacja do 10.07.2020

Konferencja Naukowa Forum Inżynierów Przyszłości

Konferencja odbędzie się 23-25.10.2020 we Wrocławiu. 

Forum Inżynierów Przyszłości będzie spotkaniem studentów, doktorantów, młodych absolwentów,   pracodawców i przedstawicieli uczelni.  W ramach Forum odbędzie się Konferencja Naukowa skierowania do doktorantów oraz młodych naukowców.

ZAPROSZENIE

PROGRAM

11th Global Conference on Business and Social Sciences on Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research (CIMSSR-2020)

Global Academy of Training & Research (GATR), Malaysia in collaboration with the National and International Universities and publishers is organizing the 11th Global Conference on Business and Social Sciences (GCBSS) on 11-12 December 2020 Novotel Bangkok Platinum Pratunam, Bangkok Thailand.

 IN PERSON AND ONLINE

You are cordially invited to submit your abstract/short/full paper/conceptual paper/Empirical/ PhD. Proposal. For submission visit:
gcbss.org/CIMSSR2020/registration.php

11th GCBSS Salient Features:

•       Matching Research Grant Opportunity
•       8th Deans and Directors Networking Session
•       Workshop on Publishing in ISI Journals
•       3 Minutes PhD proposal Competition & Award
•       Best Presenter Award
•       Best Paper Award (ISI & Scopus)
•       Nomination of Awards:
•       Distinguished Academic Award (DAA)
•       Life-time Achievement Award (LAA)
•       Conference KIT & Certificate
•       Journal publication fees (Sponsored by GATR)
•       Refereed Abstract Proceeding with ISBN
•       Abstract Video publication on Official Channel
•       Printed program Schedule
•       GALA Dinner & Networking
•       Free Courier Conference KIT & Certificate to Online Presenter

Real Publication opportunity:
All submitted conference full paper will go through a double-blind peer review process by two to three competent reviewers. ALL ACCEPTED full Papers will be published in either any of the following ISI/Scopus/A-Category indexed journals. Click to view past published
papers: gcbss.org/CIMSSR2020/gcbss-past-publication.html

1. PLOS ONE, USA (MULTIDISCIPLINARY): (ISI And 3.534 Impact Factor, Scopus)

2. SUSTAINABILITY: (ISI & SCOPUS)

3. KAJIAN MALAYSIA: JOURNAL OF MALAYSIAN STUDIES: (ISI & SCOPUS, Q2)

4. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES: (ISI & SCOPUS)

5. ECONOMY OF REGION: (ISI & SCOPUS)

6. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES: (ISI & SCOPUS)

7. CONTEMPORARY ECONOMICS: (ISI & SCOPUS)

8. TEM JOURNAL: (ISI & SCOPUS)

9. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES: (SCOPUS)

10. BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW: (ISI & SCOPUS)

11. AFRICAN JOURNAL OF HOSPITALITY, TOURISM AND LEISURE: (SCOPUS)

12. MANAGEMENT & MARKETING: (SCOPUS)

13. GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW: (SCOPUS)

14. DLSU BUSINESS & ECONOMICS REVIEW: (SCOPUS)

15. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS GOVERNANCE AND ETHICS: (SCOPUS)

16. GATR JOURNALS: (A-CATEGORY)

Renowned Plenary Speakers:

Professor Dr. Gabriël A Moens
Emeritus Professor at the University of Queensland. Australia.

Professor Dr. Danture Wickramasinghe
University of Glasgow, United Kingdom

Prof. Dr. Kamran Ahmed
La Trobe University, Australia

Professor Dr. Musa Mangena
Nottingham University, United Kingdom

Professor Dr. Bjoren Willy Aamo
University of Norland, Norway

Professor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid
Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia.

Asst. Prof. Dr. Kashan Pirzada
University Utara Malaysia, Malaysia

Key Dates:

Deadline for Submission of (Extended Abstract): 

 20 July 2020

Notification of Acceptance / Rejection: 

Within 7 days

Deadline for Early Bird Registration Fee: 

15 May 2020

Deadline for Submission of Full Paper: 

5 November 2020

Notification of Acceptance / Rejection:

Within 15 to 21 days

1st Journal Publication     

30 June 2020

Deadline for Normal Registration Fee:

10 Sep 2020

2nd Journal Publication   

30 Sep 2020

Deadline for Late Registration Fee: 

25 Nov 2020

11th GCBSS 2020 Conference Dates:   
Bangkok, Thailand

11-12 December 2020,

3rd Journal Publication   

Within 3 months of Conference date


 
POSTER

gcbss.org/CIMSSR2020/11thGCBSS_2ndCall_for_paper.html
email admin@gcbss.org


XIX Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki "Nauka młodych 2020 r. – działania badawcze"

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt. „Nauka młodych 2020 r. – działania badawcze”, która odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 9 sekcjach tematycznych:

 • nauk humanistycznych,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk rolniczych,
 • nauk społecznych,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk teologicznych,
 • sztuki.

            Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

          Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki (osoby które posiadają co najmniej tytuł licencjata) - pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji już od 180 PLN. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa (tylko w przypadku prezentacji ustnej swoich badań), wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).                                                   

Serdecznie zapraszamy

Komitet organizacyjny Konferencji 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

e-mail: kkn@uph.edu.pl   

Link do strony konferencji

MIC 2020 (Ljubljana, Slovenia)

Zapraszamy do udziału w 20. Międzynarodowej Konferencji Zarządzania (MIC 2020), która odbędzie  12–15 listopada 2020 r.  on-line.
Konferencja (wcześniej zaplanowana na maj) została przełożona z powodu pandemii koronawirusa.

Celem konferencji jest omówienie różnych aspektów zarządzania globalną gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania, ekonomii, finansów, międzynarodowych instytucji i rozwoju, turystyki, cyfryzacji, energii i klimatu, a także zaoferowanie naukowcom i specjalistom możliwości dyskusji na temat innych problemy globalnego rozwoju.

Kontakt

E-mail: mic@fm-kp.si

Szczegóły na stronie: www.mic.fm-kp.si

EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE

19-ta Międzynarodowa Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu   (EKONOMIA - ZARZĄDZANIE - FINANSE)   Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu

PLANOWANA PIERWOTNIE się w dniach 25-26.05.2020 ODBĘDZIE SIĘ w terminie  listopad/grudzień 2020 (wkrótce podana zostanie informacja) w Warszawie.

Formularz zgłoszenia z abstraktem oraz szczegółowe informacje zw. z publikacjami znajdują się na stronie konferencji: https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/