Droga do sukcesu. Rozwój kompetencji horyzontalnych z EURAXESS - bezpłatne szkolenie online

Szkolenie on-line dla studentów, doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców zainteresowanych narzędziami do rozwoju kompetencji horyzontalnych (miękkich).
Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny
Data rozpoczęcia: 28.05.2020, godz. 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.05.2020, godz. 23:59

Planowanie kariery i rozwoju zawodowego to proces wymagający autorefleksji, analizy własnych – mocnych i słabych – stron oraz potencjalnych zagrożeń, pojawiających się podczas pokonywania kolejnych kroków. Kluczem do sukcesu na tej drodze jest umiejętność zaprezentowania zestawu swoich kompetencji oraz sposobu w jaki sprawiają one, że jesteśmy idealnymi kandydatami na dane stanowisko. W rozwoju naukowym lub podczas przygotowywania CV łatwo jest skupić się wyłącznie na certyfikatach, szkoleniach i doświadczeniu, czyli na umiejętnościach twardych (czasem zwanych technicznymi). Dużo trudniej jest zdefiniować i zademonstrować umiejętności miękkie - określane jako kompetencje horyzontalne - mówiące więcej o osobowości, sposobie organizacji pracy czy radzenia sobie ze stresem.

Podczas szkolenia uczestnikom zostanie zaprezentowany wachlarz bezpłatnego pakietu narzędzi do identyfikacji, oceny i rozwoju umiejętności horyzontalnych, m.in.:

 • aplikacja mobilna ECP,
 • arsenał badacza RDF Vitae,
 • kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer
 • narzędzia wspomagające rozwój kariery portalu EURAXESS.

Szkolenie on-line poprowadzi p. Agnieszka Aloksa, konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Więcej informacji: 

https://www.innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/droga-do-sukcesu-rozwoj-kompetencji-horyzontalnych-z-euraxess

CZASOPISMA NAUKOWE W BAZACH REFERENCYJNYCH SCOPUS I WEB OF SCIENCE. WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY

Szkolenie on-line 10 czerwca 2020 w godz. 09:00 – 14:30 

Zapraszamy wydawców, redaktorów naczelnych, członków redakcji czasopism oraz osoby, które noszą się z zamiarem założenia nowego czasopisma naukowego na szkolenie poświęcone przygotowaniu czasopisma i jego strony internetowej do aplikowania do baz Scopus i Web of Science.

Szkolenie poprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego  

Program

 1. O bazie Scopus.
 2. O bazie Web of Science.
 3. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science.
 4. Wymagania prawne:

  • Rejestracja czasopisma.
  • Prawo autorskie (licencje dotyczące tekstów, materiału ilustracyjnego, dozwolony użytek).
  • Identyfikatory czasopisma, artykułu, autora: ISSN, DOI, ORCID.

 5. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

  • Dyscyplina naukowa czasopisma.
  • Tytuł a tematyka czasopisma.
  • Dostępność tekstów.
  • Wymagania wobec recenzentów.
  • Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma.
  • Wymagania wobec Redakcji czasopisma.
  • Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu.
  • Abstrakt.
  • Słowa kluczowe.
  • Bibliografia.

 6. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

  • Adres strony internetowej czasopisma.
  • Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej.
  • Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma.
  • Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność.
  • Strona artykułu.
  • Format plików z artykułami.
  • Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.

 7. Sposób aplikowania:

  • Scopus,
  • Web of Science.

 Więcej informacji na stronie: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=623