Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekonomia i Finanse


Kształcenie w Szkole Doktorskiej na kierunku Ekonomia i Finanse
pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Program kształcenia obejmuje przedmioty związane z dyscypliną naukową „Ekonomia i Finanse”, takie jak:

 • Współczesne teorie ekonomiczne
 • Ekonomia finansowa
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Polityka gospodarcza i społeczna
 • Indywidualny tutoring metodyczny
 • Ekonomia – zagadnienia zaawansowane
 • Finanse – zagadnienia zaawansowane

Oraz przedmioty wspierające przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej, takie jak:

 • Propedeutyka pracy naukowej
 • Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych
 • Wstęp do metodyki badań w ekonomii i finansach
 • Podstawowe metody ilościowe badań w ekonomii i finansach 
 • Informatyczne wspomaganie badań naukowych
 • Metody ilościowe i jakościowe pozyskiwania informacji pierwotnych

Od pierwszego semestru prowadzone jest seminarium doktoranckie, a na piątym semestrze przewidziany jest indywidualny tutoring metodyczny.

Język wykładowy: polski

Dlaczego warto?

Okres studiów w Szkole Doktorskiej jest czasem poświęconym na połączenie indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem i ze wsparciem promotora z realizacją programu kształcenia. To czas, kiedy pasje badawcze przekładają się na publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych i wyjazdy na staże naukowe.

Seminarium doktoranckie służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej, pozwala na systematyczną pracę, dzięki której możliwe jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapewnia doktorantom rozwój naukowy pod okiem ekspertów prowadzących badania na poziomie międzynarodowym, dostęp do baz danych oraz narzędzi niezbędnych do realizacji indywidualnego planu badawczego.

Program studiów przygotowany został z myślą o podjęciu pracy naukowej przez  absolwentów. Wielu z nich zatrudnianych jest w instytucjach badawczo-rozwojowych, uczelniach wyższych, firmach konsultingowych i doradczych.

Jako doktorant masz wpływ na realizowaną ścieżkę kształcenia poprzez możliwość wyboru części przedmiotów oraz uczestnictwo w wykładach, seminariach oraz konferencjach.

Program kształcenia

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej wyróżnia się profesjonalną ofertą edukacyjną ukierunkowaną na pogłębienie wiedzy z wybranej dyscypliny naukowej oraz poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania i prowadzenia badań naukowych. Nowoczesne zaplecze zapewnia doktorantom wszystkie narzędzia niezbędne do realizacji badań naukowych, gromadzenia materiałów oraz pisania rozprawy doktorskiej. Ponadto przedmioty prowadzone na kierunku zostały wybrane tak, aby pozwolić doktorantom na kompleksowe zbadanie problemów i zaawansowanych zagadnień związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej z zakresu ekonomii lub finansów.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych naukowców staną się inspiracją do  rozważań nad najważniejszymi dylematami ekonomii i finansów oraz tendencjami rozwoju badań w ich obszarze. Program kształcenia został przygotowany w taki sposób, aby skłaniać doktorantów do rozstrzygania dylematów współczesnej cywilizacji oraz umożliwić  rozwinięcie warsztatu naukowego potrzebnego w rozwiązywaniu problemów badawczych o nowatorskim charakterze.

Kontakt

Anna Maniura

Kierownik Działu
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Photo of Barbara Fuks

Barbara Fuks

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3