Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauki o zarządzaniu i jakości


Wybierając kierunek “Nauki o Zarządzaniu i Jakości” realizowany przez Szkołę Doktorską
zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Program kształcenia obejmuje przedmioty związane z dyscypliną naukową „nauki o zarządzaniu i jakości”, takie jak:

 • Współczesne teorie ekonomiczne
 • Ekonomika konsumpcji
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Indywidualny tutoring metodyczny
 • Współczesne teorie organizacji
 • Współczesne koncepcje i teorie zarządzania
 • Współczesne koncepcje i teorie marketingu
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie wiedzą i komunikacją
 • Zarządzanie międzynarodowe

Prowadzone są również przedmioty wspierające przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej, a mianowicie:

 • Propedeutyka pracy naukowej
 • Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych
 • Metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości.

Od pierwszego semestru prowadzone jest seminarium doktoranckie, a na piątym semestrze przewidziany jest indywidualny tutoring metodyczny.

Język wykładowy: polski

Dlaczego warto?

Czas spędzony na studiowaniu w Szkole Doktorskiej stanowi połączenie indywidualnej pracy naukowej pod kierunkiem i ze wsparciem promotora oraz realizacją programu kształcenia. Jako doktorant możesz przełożyć swoje pasje badawcze na publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych i wyjazdy na staże naukowe.

Seminarium doktoranckie służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej, pozwala na systematyczną pracę, dzięki której możliwe jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych.

Na naszej Uczelni doktoranci rozwijają się naukowo pod okiem ekspertów prowadzących badania na poziomie międzynarodowym, uzyskują również dostęp do baz danych, a także narzędzi potrzebnych do realizacji indywidualnego planu badawczego.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby absolwenci po ukończeniu Szkoły Doktorskiej mogli podjąć pracę naukową. Wielu z nich pracuje obecnie w instytucjach badawczo–rozwojowych, uczelniach wyższych, firmach konsultingowych i doradczych.

Każdy z doktorantów ma wpływ na realizowaną ścieżkę kształcenia, ponieważ sam wybiera część przedmiotów oraz uczestniczy w wykładach, seminariach oraz konferencjach.

Program kształcenia

Szkoła Doktorska na Uczelni posiada oryginalny program kształcenia oraz ofertę edukacyjną  ukierunkowaną na pogłębienie wiedzy z konkretnej dziedziny i poszerzenie kompetencji związanych z przygotowywaniem oraz prowadzeniem badań naukowych. Dodatkowo przedmioty realizowane na kierunku pozwolą na dokładne zbadanie problemów i zaawansowanych zagadnień związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, a dzięki nowoczesnemu zapleczu posiadającemu niezbędne narzędzia także do prowadzenia badań i gromadzenia materiałów.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych naukowców stanowią inspirację i motywację do podjęcia rozważań dotyczących najważniejszych dylematów nauk o zarządzaniu i jakości oraz kierunkami rozwoju badań w ich obszarze. Są to specjaliści, którzy łączą bogatą wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi.

Kontakt

Anna Maniura

Kierownik Działu
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Photo of Barbara Fuks

Barbara Fuks

Specjalista
Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
 • rekrutacja i obsługa kandydatów zagranicznych na studia I i II stopnia
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3