O konferencji

Uczestnictwo czynne - publikacja artykułu

Termin przesyłania zgłoszeń wraz z abstraktami: 04.05.2022 r. - nowa data!

Termin przesyłania końcowej wersji manuskryptu: 31.07.2022 r.

Uczestnictwo bierne - udział w konferencji jako słuchacz

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.05.2022 r.

Patronat honorowy

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Ministra Edukacji i Nauki
dr hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

patronat merytoryczny i medialny