Skład Rady Szkoły Doktorskiej

dr hab. Artur Walasik, prof. UEprzewodniczący
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UEWydział Ekonomii
dr hab. Andrzej Piosik, prof. UEWydział Finansów
prof. dr hab. Jerzy GołuchowskiWydział Informatyki i Komunikacji
prof. dr hab. Wojciech DyduchWydział Zarządzania
prof. dr hab. Maja Szymura-TycWydział Zarządzania
prof. dr hab. Janina HarasimWydział Finansów
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UEWydział Informatyki i Komunikacji
dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UEWydział Ekonomii
mgr Paulina Baduraprzedstawiciel samorządu doktorantów

Harmonogram posiedzeń Rady Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/22

  • 21.10.2021 r.
  • 09.12.2021 r.
  • 03.02.2022 r.
  • 10.03.2022 r.
  • 21.04.2022 r.
  • 02.06.2022 r.