Skład Rady Szkoły Doktorskiej

dr hab. Artur Walasik, prof. UEprzewodniczący
prof. dr hab. Teresa FamulskaKolegium Finansów
prof. dr hab. Grzegorz KończakKolegium Zarządzania
prof. dr hab. Maciej NowakKolegium Informatyki i Komunikacji
prof. dr hab. inż. Jacek SzołtysekKolegium Zarządzania
dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UEKolegium Zarządzania
dr hab. Adam Drobniak, prof. UEKolegium Ekonomii
dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UEKolegium Ekonomii
dr hab. Artur Świerczek, prof. UEKolegium Zarządzania
mgr Łucja Waligóraprzedstawiciel samorządu doktorantów

Harmonogram posiedzeń Rady Szkoły Doktorskiej

  • 5.12.2019 r.
  • 5.03.2020 r.
  • 14.05.2020 r.