Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.
Kształcenie doktorantów jest prowadzone w dwóch dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Aktualności

Zmiana w godzinach pracy Dziekanatu

Szanowni Państwo, we wtorki i czwartki Dziekanat będzie czynny do godziny 14:00 w związku ze szkoleniami w których uczestniczą wszyscy pracownicy jednostki. Prosimy mieć na uwadze, że w w/w dni około godziny 14:25 obsługa opuszcza... [Więcej]


Komunikat dotyczący prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 w Szkole Doktorskiej

Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci, pragnę poinformować, że w porozumieniu z Dziekanem Szkoły Doktorskiej dr. hab. Arturem Walasikiem, prof. UE oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów, podjęta została decyzja dotycząca formy prowadzenia... [Więcej]


Informacja w sprawie świadczeń dla studentów

kalkulator leżący na formularzu zgłoszeniowym

Informujemy, że 26 sierpnia 2021 roku została wydana nowelizacja Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który został uzgodniony z Parlamentem Studenckim i Samorządem... [Więcej]


Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 13 września do 15 października 2021 r. w dniach: wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00 oraz... [Więcej]


Visegrad–Taiwan Scholarship

Ladies and gentlemen, Dear Colleagues, Allow me to briefly introduce you to the newly launched Visegrad–Taiwan Scholarship program facilitating study and research mobility between the V4 region and leading Taiwanese universities and... [Więcej]


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że doktorantka Pani mgr Anna Kozak otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM. OPUS 19 jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do... [Więcej]