Rada Doktorantów

Członkami Rady Doktorantów są: 

  • mgr Jakub Kubiczek (Przewodniczący)
  • mgr Małgorzata Grząba (Wiceprzewodnicząca)
  • mgr Anna Woźnica (Sekretarz)
  • mgr Wojciech Derej
  • mgr Dagmara Modrzejewska
  • mgr Piotr Popęda
  • mgr Arkadiusz Ulążka