Informacje dotyczące stypendiów pomocy materialnej

Każdy doktorant (bez względu na tryb studiów) może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium dla najlepszych doktorantów 
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium socjalne
  • zapomogę.

Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich mogą się ubiegać o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie oraz projakościowe są przyznawane na podstawie tworzonych list rankingowych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora, stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów, niezależnie od roku studiów wnioskującego, należy złożyć od 1 października 2019 r. do 15 października 2019r. w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej.