Studia Politologica - zaproszenie do składania tekstów

Czasopismo Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” zaprasza do składania tekstów do numerów: 30 (2023) i 31 (2023).    

Postanowiono, aby tematem przewodnim obu numerów uczynić kwestie roli, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ukrainy zarówno w geopolitycznym, międzynarodowym wymiarze, jak i subregionalnym – środkowoeuropejskim.  

Szczegółowe informacje w zakresie proponowanej tematyki wraz z terminami znajdą Państwo w załączniku. 

„Studia Politologica” to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.  

Publikacja artykułów w „Annales Universitatis Academiae „Studia Politologica” jest bezpłatna. Autor otrzymuje 40 pkt. 

Ogłoszenia | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica (up.krakow.pl)

Zaproszenie do składania tekstów  

 

Zaproszenie na XX Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową

Naukowe Koło Ekonomistów zaprasza do czynnego i biernego udziału w XX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku”.

Wydarzenie jest w pełni darmowe (zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów) i odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 13-17.03.2023 r. 

Prelegenci mogą rejestrować się do dnia 21.01.2023 r.
(za pośrednictwem formularza - forms.gle/6cadTHYh4q5DJsUh7).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Naukowe
Koło Ekonomistów.

Głównymi atutami XX MSKN-u jest jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter oraz fakt,
że prelegenci będą mieć możliwość wygłoszenia swoich referatów w języku polskim lub angielskim.
Organizowane cyklicznie Międzynarodowe Studenckie Konferencje Naukowe rokrocznie cieszą się niemalejącym zainteresowaniem zarówno wśród studentów z polskich uczelni, jak i zagranicznych, w tym m.in. z Indii czy z Indonezji.

  LINKI DO WYDARZEŃ NA FACEBOOKU:

  w języku polskim: fb.me/e/2kDlhmO5Q 

  w języku angielskim: fb.me/e/2sbSXnAoO 

 

Zaproszenie XX MSKN
Instrukcje  XX MSKN

Zaproszenie na VII Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie / Invitation for the seventh International Doctoral Seminar

Szanowni Państwo, 

w imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 16.00.    

Tematyka seminarium: “International aspects of research in economics, finance and management”.   

Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie formularza Forms znajdującego się w zaproszeniu (załącznik) do 29 listopada 2022 roku.    

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w kolejnym seminarium, prosimy o wypełnienie formularza Forms z zaproszenia do dnia 31 grudnia 2022 r.   

Link do rejestracji: forms.office.com/r/E8ehfbDeFE

---

Dear Madame and Sir,  

on behalf of the Vice-Rector for Accreditation and International Cooperation of the Wroclaw University of Economics and Business Prof. Bogusława Drelich-Skulska and the Dean of the Doctoral School of the Wroclaw University of Economics and Business Prof. Czesław Zając we are pleased to invite you to participate in the next meeting in the series of International Doctoral Seminars organized by Doctoral School of Wroclaw University of Economics and Business, which will take place on-line on the Teams platform on November 30, 2022 at 16.00.  

Theme of the seminar: “International aspects of research in economics, finance and management”.  

We kindly ask interested persons to complete the Forms included in the invitation (see link in attachment to this e-mail) by November 29, 2022.  

In addition, those interested in participating in the next seminar, please complete the same Forms from the invitation (see link in attachment) by December 31, 2022.  

Registration for the meeting: forms.office.com/r/E8ehfbDeFE

Invitation

Pierwszy numer czasopisma Academic Review of Business and Economics

Przypominamy o możliwości publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: www.arbe.ue.katowice.pl

"Academic Review of Business and Economics"

Mamy przyjemność poinformować o nowej możliwości publikowania artykułów naukowych przygotowanych przez studentów, doktorantów i młodych naukowców w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W czasopiśmie mogą być również publikowane artykuły powstałe podczas programu tutoringu akademickiego.


ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: http://www.arbe.ue.katowice.pl 

Serdecznie zapraszamy do publikacji!

Ekonomia Międzynarodowa - Call for papers