5. śląska edycja Three Minute Thesis®!

5. śląska edycja Three Minute Thesis®!

Naukowe zagadnienia, świetne opowieści i… jedynie trzy minuty na ich przedstawienie. To założenia Three Minute Thesis®. Zgłoszenia do 5. śląskiej edycji konkursu można przesyłać do 27 października.   

W tym roku po raz 5. zapraszamy do udziału w konkursie Three Minute Thesis®. To przedsięwzięcie skierowane do doktorantów uczelni oraz oddziałów Polskiej Akademii Nauk znajdujących się w województwie śląskim. 

Ideą konkursu Three Minute Thesis® jest przedstawienie tematyki i zagadnień poruszanych w pracy doktorskiej. Uczestnicy mają na to tylko 3 minuty, a prezentacja tematyki badawczej musi być przystępna i ciekawa dla szerokiej, nienaukowej publiczności. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 27 października.

Eliminacje odbędą się 5 listopada (tj. sobota) 2022 roku.
Finał jest planowany na 18 listopada (tj. piątek) 2022 roku

Regulamin konkursu

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne i redakcja miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"
ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego oraz promocję szczególnie uzdolnionych autorów rozpraw doktorskich.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które obroniły rozprawy doktorskie na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Do konkursu można zgłosić pracę doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu prawa gospodarczego.

Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego lub przesłać pocztą do 31.01.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2023 r.

Nagrodą w konkursie jest:

a) za zajęcie pierwszego miejsca - wydanie pracy w formie książki

drukowanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne albo nagroda

pieniężna w wysokości 5000 zł i publikacja artykułu przygotowanego

przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd

Ustawodawstwa Gospodarczego";

b) za zajęcie drugiego miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2500

zł i publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie

fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa

Gospodarczego".

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego (https://www.pwe.com.pl/) w zakładce „Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PUG":


https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/o-czasopismie/konkurs-na-najlepsza-prace

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - XI edycja

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza XI edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. 

Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W XI edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku. 

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

XI edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu: 

a) nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2022 r.

b) uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2022 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl  , w dziale CEDUR - link 

PRELUDIUM 21 - nabór

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca 2022 r.

Strona dotycząca konkursu 


Rekrutacja na Programy Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24,  STEM Impact Award 2022-23 i Fulbright Specialist 2022-23. 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku obchodził swoje 75-lecie. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. 

Więcej informacji o naborze do programów Fulbrighta oraz planowanych webinarach informacyjnych znajduje się na stronie: fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/.

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.