XIII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe

Zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym, pt. Wyzwania współczesnych finansów – ryzyka, strategie, perspektywy, organizowanym przez Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Forum odbędzie się w dniach 25-26.11.2021 roku poprzez platformę Teams/hybrydowo, w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zasadnicza tematyka Forum skoncentrowana jest na problematyce wyzwań współczesnych finansów, zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ryzyka, strategie oraz perspektywy finansów w ujęciu krajowym i zagranicznym w okresie braku stabilności w gospodarce. Konferencja będzie miała wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, a jej zasadniczym celem jest wymiana doświadczeń między praktykami i pracownikami naukowymi w obszarze wyzwań stojących przed współczesnymi finansami. Wymiana poglądów oraz merytoryczna dyskusja umożliwi sformułowanie wniosków służących wspomaganiu działalności gospodarczej i publicznej w sferze finansów, w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji na stronie http://mffb.ieif.sggw.pl/

ONLINE Doctoral Winter School, 14-18 February 2022

DOCTORAL WINTER SCHOOL

14 - 18 February 2022
Online courses for doctoral students, post-docs, academics and professionals


------------------------------------------------------------
Applied Time Series Analysis and Forecasting with stata and R (ECTS: 4) (shortprogrammes.ef.uni-lj.si/uploads/efsummer/public/_custom/2022_Ljubljana_Winter_School/2022_DWS_Applied_Time_Series.pdf)
Verbic Miroslav, University of Ljubljana, School of Economics and Business
------------------------------------------------------------
Introduction to Data Science with Python (ECTS: 4) (shortprogrammes.ef.uni-lj.si/uploads/efsummer/public/_custom/2022_Ljubljana_Winter_School/2022_DWS_Introduction_to_Data_Science_with_Python.pdfc3b3/files/a2f7f3a3-1ad6-472c-a2fe-c8d37e4ecde3/2021_DWS_Introduction_to_Data_Science_with_Python.pdf)
Guid Matej & Mozina Martin, University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science
------------------------------------------------------------
Quantitative Research with R Studio (ECTS: 4) (shortprogrammes.ef.uni-lj.si/uploads/efsummer/public/_custom/2022_Ljubljana_Winter_School/2022_DWS_Quantitative_Research_with_R_Studio.pdf)
Pahor Marko, University of Ljubljana, School of Economics and Business
______________________________________________________________
Economic Psychology (ECTS: 4) (shortprogrammes.ef.uni-lj.si/uploads/efsummer/public/_custom/2022_Ljubljana_Winter_School/2022_DWS_Economic_Psychology.pdf)
Otto E Phillip, European University Viadrina, Germany
------------------------------------------------------------
Programme information and application >> (summerprogrammes.ef.uni-lj.si/programmes/doctoral_winter_school/about)  

"Academic Review of Business and Economics"

Mamy przyjemność poinformować o nowej możliwości publikowania artykułów naukowych przygotowanych przez studentów, doktorantów i młodych naukowców w czasopiśmie "Academic Review of Business and Economics" (ARBE) wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W czasopiśmie mogą być również publikowane artykuły powstałe podczas programu tutoringu akademickiego.


ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym. Tematyka ARBE obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu, a także rezultaty studiów interdyscyplinarnych podejmujących kwestie ekonomiczne.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację i stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access), co zapewnia szeroką dostępność publikowanych artykułów. W ARBE publikowane są artykuły w języku polskim oraz angielskim. Czasopismo jest półrocznikiem, a nabór artykułów ma charakter ciągły. Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane.

Więcej informacji na stronie czasopisma: http://www.arbe.ue.katowice.pl 

Serdecznie zapraszamy do publikacji!

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. STRATEGIE WDRAŻANIA ZIELONEGO ŁADU – WODA, SUROWCE i ENERGIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. STRATEGIE WDRAŻANIA ZIELONEGO ŁADU – WODA, SUROWCE i ENERGIA,
która odbędzie się ONLINE w dniach 8-10 GRUDNIA 2021r.

Zapraszamy do przesyłania referatów z zakresu zarządzania, ochrony i inżynierii środowiska, które poruszają problematykę dotyczącą gospodarowania zasobami wody, surowców oraz energii. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa 24 listopada 2021r.

W programie Konferencji znajdą się prezentacje ustne i posterowe, zarówno w JĘZYKU ANGIELSKIM, JAK I POLSKIM. 

Zgłoszone streszczenia referatów zostaną zamieszczone w Materiałach konferencyjnych, a pełne teksty prac mogą zostać opublikowane m.in. w Desalination and Water Treatment [100 pkt MNiSW], Sustainable Production and Consumption [70 pkt MNiSW], Sustainability [70 pkt MNiSW], Monografii „Strategie wdrażania Zielonego Ładu” [20 pkt MNiSW], Frontiers in Sustainability [5 pkt MNiSW].

Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje nt. Konferencji dostępne są na stronie internetowej: https://greendeal2021.pl

Ekonomia Międzynarodowa - Call for papers

Nauki społeczne i współczesna ekonomia - szanse, zagrożenia, wyzwania

Naukowe Koło Ekonomistów działające przy Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza do czynnego i biernego udziału w XIX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Nauki społeczne i współczesna ekonomia - szanse, zagrożenia, wyzwania".  

Wydarzenie jest w pełni darmowe (zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów) i odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w dniach 10-11 grudnia 2021 r.  
Prelegenci mogą rejestrować się do dnia 14 listopada 2021 r. (za pośrednictwem formularza - link w poniżej).  

Organizatorem wydarzenia jest NKE, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. 

Głównymi atutami XIX MSKN-u jest jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter oraz fakt, że prelegenci będą mieć możliwość wygłoszenia swoich referatów w języku polskim lub angielskim. Organizowane cyklicznie Międzynarodowe Studenckie Konferencje Naukowe rokrocznie cieszą się niemalejącym zainteresowaniem zarówno wśród studentów z pol- skich uczelni, jak i zagranicznych, w tym m.in. z Indii czy z Indonezji.  

LINKI DO WYDARZEŃ REKRUTACYJNYCH:  

Prelegenci/Speakers–Konferencja Naukowa XIX MSKN|XIX International Student Scientific Conference:  

www.facebook.com/events/115962017178770/ 

Słuchacze/Listeners – Konferencja Naukowa XIX MSKN | International Student Scientific Conference: 

www.facebook.com/events/4607752422574647 

 

 

21st Management International Conference

We cordially invite you to participate in the 21st Management International Conference (MIC 2022)
to be held in Ljubljana, Slovenia, 9–11 June 2022.

The conference covers different subject areas: management, economics, finance, trade, tourism, energy and climate, digitalisation and the workplace, international institutions and development.    

Important Dates

- ABSTRACT SUBMISSION: 15 March 2022
- Notification of acceptance: 31 March 2022
- Registration and Payment Deadline: 15 April (Early bird), 10 May (Late registration)
- Conference: 9–11 June 2022
- Full Paper submission for Journals' Special Issues: 15 July 2022
- Full Paper submission for Conference Proceedings: 15 September 2022

 

Submission and Registration

 The paper submission process is organized in two steps:
1. Abstract submission before the conference starts.
2. Full Paper submission after the conference.

In order to register and submit your extended abstract click here.

 

Publication Possibilities

Abstracts will be published in the MIC 2022 Book of Abstracts, ready for the conference.

Authors, who submit their abstracts and participate at the conference, are invited to submit full papers either to the MIC 2022 Conference Proceedings, published after the conference, or to the supporting journals (more information here).

 

Contact

E-mail: mic@fm-kp.si

Website: www.mic.fm-kp.si