Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska jest jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju.

Informacje na temat składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021

Wnioski wraz z wymaganym kompletem dokumentów należy złożyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 15 września do 15 października 2020 r. w dniach:

wtorek i czwartek w godz. 10:00-15:00 oraz środa i piątek w godz. 11:00-15:00.

UWAGA! Prosimy telefonicznie od dnia 8 września kontaktować się w celu ustalenia terminu złożenia wniosku (tel. 32 257-7753).

Kalendarz wskazujący dostępne terminy

Więcej informacji:

Stypendia dla uczestników szkoły doktorskiej  

Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

 

Informacja o wykazywanych publikacjach naukowych

Informujemy, że publikacje naukowe wykazywane we wnioskach o stypendium doktoranckie, stypendium projakościowe oraz stypendium rektora należy wpisywać zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie nie znajdującym się w w/w wykazie prosimy o podanie informacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. W przypadku wszystkich publikacji prosimy o podanie numeru ISSN, e-ISSN.

 

 

Aktualności

Sportowy sukces członków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.”  Józef Piłsudski Praca w uczelni wyższej nie zawsze związana jest tylko z pracą dydaktyczną, naukową czy też badawczą. Żeby efektywnie pracować... [Więcej]


Informacja w sprawie zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym 2020/2021 na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Link [Więcej]


Informacja o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy  o możliwości publikacji w czasopiśmie Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym liście. Proces składania i publikacji artykułów... [Więcej]


Letnia sesja poprawkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowany został harmonogram letniej sesji poprawkowej 2019/2020. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi online. Prosimy o bieżące monitorowanie ewentualnych zmian. ... [Więcej]


Możliwość publikacji artykułów w Czasopiśmie Przedsiębiorstwo & Finanse

W imieniu Redaktor Naczelnej Czasopisma Przedsiębiorstwo & Finanse zapraszamy Państwa do publikowania artykułów w kolejnych numerach Czasopisma (ISSN 2084-1361). Aktualna liczba punktów MNiSW za publikację – 5 punktów. Publikacja artykułów... [Więcej]


Planowanie projektów indywidualnych młodych naukowców na 2021 rok

Szanowni Państwo w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów... [Więcej]


Informacja o skrzynce podawczej

Szanowni Państwo Zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami Dziekanatu Szkoły Doktorskiej. Jest to alternatywna forma przekazywania korespondencji poza możliwością wysłania jej drogą pocztową i elektroniczną.... [Więcej]