Kierunki i specjalności

Kierunek                   Specjalność      I stopieńII stopień
Stacj. Nst. Stacj. Nst.
ANALITYKA GOSPODARCZA •   •  
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE • 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNADziennikarstwo ekonomiczne i nowe media •   •  
Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations •   •  
Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach •   •  
Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji •   •   •   •  
Zarządzanie komunikacją organizacji •   •  
E-COMMERCE STUDIA W J. ANGIELSKIM • 
EKONOMIA

Analityk rynku    
Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych •  •  •  • 

Ekonomia menedżerska
Gospodarka elektroniczna
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
Handel zagraniczny

Programowanie rozwoju miast
Transport i logistyka

International Commerce /j. ang./

Global Economy /j. ang./
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ /Katowice/Analityk finansowy •  •   •  •  
Controling •  •  
Doradca inwestycyjny • 
Finance and Accounting for Business STUDIA W J. ANGIELSKIM /do wyboru na etapie rekrutacji/ •  
Finance and Accounting for International Business STUDIA W J. ANGIELSKIM /do wyboru na etapie rekrutacji/ • 
Finanse zatrudnienia •  •  
Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach •  •  
Inżynieria finansowa •  
Menedżer bankowy •  •  
Menedżer finansowy •  •  
Międzynarodowa rachunkowość i sprawozdawczość •  •  
Quantitative Asset and Risk Management STUDIA W J. ANGIELSKIM /do wyboru na etapie rekrutacji/ • 
Rachunkowość - ścieżka ACCA • 
Rachunkowość i podatki •   •   •  •  
Rachunkowość i rewizja finansowa •   •   •  •  
Specjalista bankowy •   •  
Ubezpieczenia •   •  
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ /Rybnik/ Analityk finansowy i rynkowy •  
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw •  
FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA •  •  
FINANSE MENEDŻERSKIE •   •  
GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNEPublic relations w organizacjach

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym    
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach •  • 
Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
Studia miejskie i regionalne
GOSPODARKA TURYSTYCZNA •   •  
INFORMATYKA
Algorytmika i programowanie •   •  
Bazy danych i inżynieria danych •   •  
Programowanie gier i aplikacji mobilnych •   •  
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania •   •  
Analiza dużych zbiorów danych •   •  
Gry i aplikacje mobilne •   •  
INFORMATYKA I EKONOMETRIA


Analityka danych •   •  
Biznes elektroniczny •   •   •   •  
Inżynieria wiedzy •   •  
Zarządzanie projektami •   •  
INTERNATIONAL BUSINESS •   •  
LOGISTYKA /WE/
tytuł zawodowy inżyniera
Telematyka transportu i logistyki    
Transport w systemach logistycznych    
LOGISTYKA /WE/
tytuł zawodowy magistra 
     
LOGISTYKA /WZ/


Analiza i projektowanie systemów logistycznych   •  
Obsługa logistyczna /profil/ •   •   
Zaopatrzenie /profil/ •   •   
Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw •  
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Biznes Międzynarodowy
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE  
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI •  
ZARZĄDZANIE


Marketing •   •  
Przedsiębiorczość •   •  
Specjalność menedżerska •  
Zarządzanie projektami międzynarodowymi •  
Zarządzanie przedsiębiorstwem •   •  
Zarządzanie relacjami z klientami •   •  
Zarządzanie w usługach •   •  
Zarządzanie zasobami ludzkimi •   •   •   •