Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń do 10 kwietnia 2020 r.


Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy Zarządzenia Rektora nr 33/20 zmieniającego Zarządzenie Rektora nr 27/20 oraz Zarządzenie Rektora nr 29/20, do dnia 10 kwietnia 2020 r.:

  • Zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. Konsultacje odbywają się online.
  • Zakazuje się odbywania na terenie Uniwersytetu zgromadzeń liczących powyżej 10 osób.

Jednocześnie kontynuuje się prowadzenie zajęć i konsultacji w formie e-learningu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej. 


dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach