Koła naukowe działające przy Katedrach UE w Katowicach

1. Studenckie Koło Naukowe "FOREX"

Opiekun koła: mgr Wojciech Zembura

Zarząd koła: Artem Mazur, Tomasz Goł, Jolanta Pasionek

Kontakt: e-mail:  artem.mazur@knforex.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Ekonomii

www.knforex.pl

2. Studenckie Koło Naukowe "Nieruchomości"

Opiekun koła: dr Adam Polko

Zarząd koła: Katarzyna Wojciechowska, Monika Piwowarczyk

Kontakt: e-mail: skn.nieruchomosci@gmail.com

Wydział Ekonomii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

http://sknn.ue.katowice.pl/

3. Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania

Opiekun koła: dr Edyta Abramek

Kontakt: e-mail: kolo.naukowe.zisi@gmail.com

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

4. Koło Naukowe "HASHTAG"

Opiekun koła: dr inż. Tomasz Bartuś

Zarząd koła: Tomasz Turek

Kontakt: e-mail: knhashtag@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Informatyki Ekonomicznej

http://www.knhashtag.ue.katowice.pl/

5. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych"International Challenge"

Opiekun koła: dr Katarzyna Czech

Kontakt: e-mail: katarzyna.czech@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 

6. Polityki Społecznej i Gospodarczej - Koło Naukowe Polityków Społecznych

Opiekun koła:

Kontakt: e-mail:

Wydział
Katedra

7. Koło Naukowe Zarządzania "Menedżer"

Opiekun koła: mgr Ewa Raczyńska

Kontakt: e-mail: menedzer@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
http://www.menedzer.ue.katowice.pl/ http

8. Koło Naukowe "Wolny Handel"

Opiekun koła: dr Michał Kucia

Kontakt: e-mail: michal.kucia@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Rynku i Konsumpcji

9. Koło Naukowe "Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej AREA"

Opiekun koła: dr Krzysztof Wrana

Kontakt: e-mail: krzysztof.wrana@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

10. Studenckie Koło Naukowe Transportu

Opiekun koła: dr Anna Urbanek

Zarząd koła: Magdalena Mateja, Mateusz Bartnik

Kontakt: tel/fax: (032) 25 88 495 e-mail: sknt@o2.pl

Wydział Ekonomii
Katedra  Transportu

Studenckie Koło Naukowe Transportu

11. Koło Naukowe PRO FUTURO

Opiekun koła: dr Agnieszka Sobol

Kontakt: e-mail: agnieszka.sobol@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra  Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

http://www.profuturo.ue.katowice.pl/

12. Koło Naukowe "HR-owców"

Opiekun koła: dr Alicja Winnicka-Wejs

Zarząd koła: Natalia Szlachetka, Dominika Szołtysik,  Karolina Pańkowska

Kontakt: tel: (032)257 73 74, e-mail:  kolor@uekat.pl, a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Organizacjami

Koło Naukowe "HR-owców"

13. Koło Naukowe Etyki

Opiekun koła: ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE

Kontakt: e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

14. Koło Naukowe "Fascynatów Filozofii "

Opiekun koła: dr Michał Kapias

Kontakt:  michal.kapias@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

15. Koło Inicjatyw Studenckich w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym

Opiekun koła: dr Michał Kapias

Kontakt:   michal.kapias@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

Koło Inicjatyw Studenckich

16. Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem

Opiekun koła: dr Paweł Kocoń

Kontakt:   pawel.kocon@ue.katowice.pl

Wydział Ekonomii
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

17. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego "PRODAJ"

Opiekun koła: prof. UE dr hab. Miloš Král

Kontakt: e-mail:   skn.prodaj@gmail.com

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego "PRODAJ"

18. Koło Naukowe Bankowości

Opiekun koła: dr Joanna Cichorska

Kontakt: e-mail: joanna.cichorska@ue.katowice.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Koło Naukowe Bankowości

19. Koło Naukowe Inżynierii Finansowej

Opiekun koła: dr Bożena Frączek

Kontakt: e-mail: knif.ue@gmail.com, bozena.fraczek@ue.katowice.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

web2.ae.katowice.pl/inzynieriafinansowa

20.Koło Naukowe "Finanse Menedżerskie"

 Opiekun koła: dr Piotr Kania

Kontakt: e-mail: finansemenedzerskie@uekat.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Finansów Publicznych

Koło Naukowe "Finanse Menedżerskie"

21. Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM"

Opiekun koła: dr Jan Kaczmarzyk

Kontakt: e-mail: knquatum@ue.kat.pl, jan.kaczmarczyk@ue.katowice.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Finansów Publicznych

www.quantum.ue.katowice.pl

22. Koło Naukowe Inwestycji "Makler"

Opiekun koła: dr Piotr Tworek

Prezes Zarządu: Kamil Maśka tel: 517 559 346

Kontakt: e-mail: makler@ue.katowice.pl  

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Koło Naukowe Inwestycji "Makler"

23. Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

Opiekun koła: mgr Wojciech Kaczmarczyk
Przewodniczący koła: Adrian Mencel

Kontakt: e-mail: wojciech.kaczmarczyk@ue.katowice.pl, adrian.mencel@edu.uekat.pl 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Matematyki Stosowanej

Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

24. Koło Naukowe Prawa Finansowego „AUREUS”

Opiekun koła: dr Ewa Janik

Zarząd koła: Monika Piórecka, Anna Małota, Katarzyna Dziawgo

Kontakt: e-mail: aureus@ue.katowice.pl, ewa.janik@ue.katowice.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Prawa i Ubezpieczeń

www.aureus.ue.katowice.pl

25. Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

Opiekun koła: Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Zarząd koła: Martyna Pilarska, Katarzyna Struzik

Kontakt:  e-mail: rachmistrz@uekat.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Rachunkowości

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

26. Koło Naukowe „Glob-Fin"

Opiekun koła: dr Tomasz Lis

Kontakt:  e-mail: tomasz.lis@ue.katowice.pl

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

27. Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Opiekun koła: dr Zbigniew Spyra

Kontakt:  e-mail:  meritum.ue.katowice@gmail.com

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

28. Koło Naukowe Badań Operacyjnych

Opiekun koła: dr inż. Tomasz Błaszczyk

Kontakt:  tel:(32) 2577471, e-mail: zbo@ue.katowice.plknbo@ekonom.ae.katowice.pl   

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Operacyjnych

Koło Naukowe Badań Operacyjnych

29. Koło Naukowe Informatyki "Informaticus"

Opiekun koła: mgr Artur Machura

Kontakt:  tel:(32) 257 75 86, e-mail:  informaticus@uekat.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

Koło Naukowe Informatyki "Informaticus”

30. Studenckie Koło Naukowe "SCIENTIA INGENIUM"

Opiekun koła: dr Barbara Filipczyk

Zarząd Koła: Patryk Wiśniewski, Wojtek Kochański

Kontakt: e-mail: scientia.ingenium@uekat.pl  

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Inżynierii Wiedzy

Studenckie Koło Naukowe "SCIENTIA INGENIUM"

31. Studenckie Koło Naukowe "Biznesowych Gier Komputerowych"

Opiekun koła: dr Grzegorz Filipczyk

Kontakt: e-mail: kologier.bl.ee/kontakt/

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Inżynierii Wiedzy

Studenckie Koło Naukowe Biznesowych Gier Komputerowych

32. Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego

Opiekun koła: dr Sebastian Musioł

Kontakt: e-mail:sebastian.musiol@ue.katowice.pl

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych mediów

33. Koło Naukowe Komunikacji Społecznej "Innowacje"

Opiekun koła: dr Maria Buszman-Witańska

Kontakt: e-mail: @KNInnowacje

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Koło Naukowe Komunikacji Społecznej "Innowacje"

34. Koło Naukowe "Cymelium"

Opiekun koła:

Kontakt: e-mail:

Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji

35. Koło Naukowe AwareNet Club

Opiekun koła: mgr Marta Grybś-Kabocik

Przewodniczący Koła:  Ewa Kinasz

Kontakt: e-mail: awarenetclub@gmail.com

Wydział Zarządzania
Katedra Badań Konsumpcji

www.awarenetclub.ue.katowice.pl

36. Koło Naukowe Logistyki "Dialog"

Opiekun koła: dr Krzysztof Niestrój

Zarząd Koła: Julia Senkała, Aleksandra Breguła, Martyna Pietrucha,  Anna Woźnica, Natalia Malik,
Adrian Michalski

Kontakt: e-mail: nkldialog@uekat.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Logistyki Ekonomicznej

Koło Naukowe Logistyki "Dialog"

http://www.nkl.ae.katowice.pl/

37. Naukowe Koło "AD_VENTURE"

Opiekun koła: dr Bartłomiej J. Gabryś

Przewodniczący Koła: Marcin Lempart

Kontakt: e-mail: ad_venture@ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości - Naukowe Koło "AD_VENTURE"

38. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

Opiekun koła: mgr Paweł Piotrowski

Kontakt: e-mail:  @kntkontiki, facebook.com/kntkontiki

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Turystyki - Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

39. Statystyki – Naukowe Koło Kierunku Analityka Gospodarcza

Opiekun koła:

40. Koło Naukowe Statystyków

Opiekun koła: dr Rafał Kucharski

Kontakt: e-mail: rafal.kucharski@ue.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

41. Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

Opiekun koła: mgr Magdalena Ogórek

Kontakt: tel: (32) 257 7302 e-mail: synergia@ae.katowice.pl

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Zarządzania Przedsiębiorstwem - Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

42. Koło Naukowe "Human Resource Development"

Opiekun koła: mgr Łucja Waligóra, mgr Krzysztof Wąsek, mgr Katarzyna Susabowska-Antkowiak

Zarząd koła: Patryk Blinda, Angelika Hadzińska, Karolina Juroszek

Kontakt: tel:  (32) 257 7382 e-mail:  kolonaukowehrd@gmail.com

Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Koło Naukowe "Human Resource Development"

43. Koło naukowe „Matrioszka"

Opiekun koła: mgr Bożena Kopczyńska

Kontakt: bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

44. Koło Naukowe "Common Language"

Opiekun koła: mgr Magdalena Łęska

Kontakt: magdalena.leska@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych