Koła naukowe działające przy Katedrach UE w Katowicach

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz pracą zdalną pracowników Biura, uprzejmie prosimy aby wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem Kół Naukowych kierować na adres mailowy marta.majnusz@ue.katowice.pl 

 

1. Koło Naukowe "Ekonomia Sportu"

Opiekun koła: dr Artur Grabowski

Kontakt: artur.grabowski@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Adrian Pietrzyk

Kontakt: adrian.pietrzyk@edu.uekat.pl             

Kolegium Ekonomii
Katedra Ekonomii

Facebook: Koło Naukowe „Ekonomia Sportu” – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2. Koło Naukowe "FOREX"

Opiekun koła: dr Wojciech Zembura

Kontakt: wojciech.zembura@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Artem Mazur

Kontakt: artem.mazur@edu.uekat.pl 

Kolegium Ekonomii
Katedra Ekonomii

www.knforex.pl

3. Koło Naukowe "Nieruchomości"

Opiekun koła: dr Adam Polko

Kontakt: adam.polko@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Wiktoria Jędrusik

Kontakt: wiktoria.jedrusik@edu.uekat.pl 

Kolegium Ekonomii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

http://sknn.ue.katowice.pl/

4. Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania

Opiekun koła: dr Edyta Abramek

Kontakt: edyta.abramek@ue.katowice.pl

Kolegium Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

http://knsiz.ue.katowice.pl/ 

5. Koło Naukowe "HASHTAG"

Opiekun koła: mgr Arkadiusz Kisiołek

Kontakt: arkadiusz.kisiolek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Tomasz Turek

Kontakt: tomasz.turek@edu.uekat.pl

               knhashtag@ue.katowice.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Informatyki Ekonomicznej

http://www.knhashtag.ue.katowice.pl/

6. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych"International Challenge"

Opiekun koła: dr Katarzyna Czech

Kontakt: katarzyna.czech@ue.katowice.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 

7. Koło Naukowe Zarządzania "Menedżer"

Opiekun koła: mgr Ewa Raczyńska

Kontakt: ewa.raczynska@uekat.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
http://www.menedzer.ue.katowice.pl/ 

8. Koło Naukowe "Badanie Przestrzeni Zurbanizowanej AREA"

Opiekun koła: mgr Piotr Rykała

Kontakt: piotr.rykala@ue.katowice.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

9. Koło Naukowe Transportu

Opiekun koła: dr Anna Urbanek

Kontakt: anna.urbanek@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Dawid Goik

Kontakt: dawid.goik@edu.uekat.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Transportu

Studenckie Koło Naukowe Transportu

10. Koło Naukowe PRO FUTURO

Opiekun koła: dr Agnieszka Sobol

Kontakt: agnieszka.sobol@ue.katowice.pl 

Kolegium Ekonomii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

http://www.profuturo.ue.katowice.pl/

11. Koło Naukowe "HR-owców"

Opiekun koła: dr Alicja Winnicka-Wejs

Kontakt: a.winnicka-wejs@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Dominika Szołtysik

Kontakt: dominika.szoltysik@edu.uekat.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Zarządzania Organizacjami

Koło Naukowe "HR-owców"

12. Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem

Opiekun koła: dr Paweł Kocoń

Kontakt: pawel.kocon@ue.katowice.pl

Kolegium Ekonomii
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

13. Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego "PRODAJ"

Opiekun koła: prof. UE dr hab. Miloš Král

Kontakt: skn.prodaj@gmail.com

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego "PRODAJ"

14. Koło Naukowe Bankowości

Opiekun koła: dr Joanna Cichorska

Kontakt: j.cichorska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Barbara Limanówka

Kontakt: barbara.limanowka@edu.uekat.pl

Kolegium Finansów 
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Koło Naukowe Bankowości

15. Koło Naukowe Inżynierii Finansowej

Opiekun koła: dr Bożena Frączek

Kontakt: b.fraczek@ue.katowice.pl

Kolegium Finansów
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

web2.ae.katowice.pl/inzynieriafinansowa

16. Koło Naukowe "Finanse Menedżerskie"

Opiekun koła: dr Piotr Kania

Kontakt: e-mail: finansemenedzerskie@uekat.pl

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Finansów Publicznych

Koło Naukowe "Finanse Menedżerskie"

17. Koło Naukowe Modelowania Finansowego "QUANTUM"

Opiekun koła: dr Jan Kaczmarzyk

Kontakt: jan.kaczmarczyk@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Aleksander Piecuch

Kontakt: aleksander.piecuch@edu.uekat.pl

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Finansów Publicznych

www.quantum.ue.katowice.pl

18. Koło Naukowe Inwestycji "Makler"

Opiekun koła: dr Piotr Tworek

Przedstawiciel zarządu: Kamil Maśka

Kontakt:  makler@ue.katowice.pl  

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Koło Naukowe Inwestycji "Makler"

19. Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

Opiekun koła: mgr Wojciech Kaczmarczyk

Kontakt: wojciech.kaczmarczyk@ue.katowice.pl
Przedstawiciel zarządu:  Adrian Mencel

Kontakt: adrian.mencel@edu.uekat.pl

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Matematyki Stosowanej

Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego

20. Koło Naukowe Prawa Finansowego „AUREUS”

Opiekun koła: dr Ewa Janik

Kontakt: ewa.janik@ue.katowice.p

Przedstawiciel zarządu: Jakub Wojtowicz

Kontakt: jakub.wojtowicz@edu.uekat.pl

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Prawa i Ubezpieczeń

www.aureus.ue.katowice.pl

21. Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

Opiekun koła: dr Łukasz Bielecki

Kontakt: lukasz.bielecki@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Joanna Dziedzic

Kontakt:  joanna.dziedzic1@edu.ueakt.pl

                rachmistrz@uekat.pl

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Rachunkowości

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz"

22. Koło Naukowe „Glob-Fin"

Opiekun koła: mgr Maciej Tuszkiewicz

Kontakt: maciej.tuszkiewicz@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Klaudia Stańczyk

Kontakt: klaudia.stanczyk@edu.ueakat.pl 

Kolegium Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

23. Koło Naukowe Marketingu "Meritum"

Opiekun koła: dr Zbigniew Spyra

Kontakt: zbigniew.spyra@ue.katowice.pl

Kontakt: meritum.ue.katowice@gmail.com

Kolegium Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

24. Koło Naukowe Informatyki "Informaticus"

Opiekun koła: mgr Artur Machura

Kontakt: artur.machura@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Miguel Guia

Kontakt: miguel.guia@edu.uekat.pl 

               informaticus@uekat.pl

Kolegium Informatyki i Komunikacji
Katedra Informatyki

Koło Naukowe Informatyki "Informaticus”

25. Koło Naukowe "SCIENTIA INGENIUM"

Opiekun koła: dr Barbara Filipczyk

Kontakt: barbara.filipczyk@ue.katowice.p

Przedstawiciel zarządu: Szymon Sitko

Kontakt: szymon.sitko@edu.uekat.pl

               scientia.ingenium@uekat.pl  

Kolegium Informatyki i Komunikacji
Katedra Inżynierii Wiedzy

Studenckie Koło Naukowe "SCIENTIA INGENIUM"

26. Koło Naukowe "Biznesowych Gier Komputerowych"

Opiekun koła: dr Grzegorz Filipczyk

Kontakt: e-mail: kologier.bl.ee/kontakt/

Kolegium Informatyki i Komunikacji
Katedra Inżynierii Wiedzy

Studenckie Koło Naukowe Biznesowych Gier Komputerowych

27. Koło Naukowe Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa

Opiekun koła: dr Jakub Parnes

Kontakt: e-mail: jakub.parnes@ue.katowice.pl

Kolegium Informatyki i Komunikacji
Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych mediów

Koło Naukowe Komunikacji Społecznej "Innowacje"

28. Koło Naukowe AwareNet Club

Opiekun koła: mgr Marta Grybś-Kabocik

Kontakt: marta.grybs@ue.katowice.pl

przedstawiciel zarządu: Magdalena Buhl 

Kontakt: magdalena.buhl@edu.uekat.pl

Kolegium Zarządzania
Katedra Badań Konsumpcji

www.awarenetclub.ue.katowice.pl

29. Koło Naukowe Logistyki "Dialog"

Opiekun koła: dr Krzysztof Niestrój

Kontakt: krzysztof.niestroj@ue.katowice.p

Przedstawiciel zarządu: Wiktoria Gałecka

Kontakt:  wiktoria.galecka@edu.uekat.pl 

                nkldialog@uekat.pl

Kolegium Zarządzania
Katedra Logistyki Ekonomicznej

Koło Naukowe Logistyki "Dialog"

http://www.nkl.ae.katowice.pl/

30. Naukowe Koło "AD_VENTURE"

Opiekun koła: dr Bartłomiej J. Gabryś

Kontakt: bargab@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Paweł Zawiszowski

Kontakt: pawel.zawiszowski@edu.uekat.pl  

               ad_venture@ue.katowice.pl

Kolegium Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości - Naukowe Koło "AD_VENTURE"

31. Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

Opiekun koła: dr Paweł Piotrowski

Kontakt: pawel.piotrowski@ue.katoiwce.pl

Przedstawiciel zarządu: Patrycja Żychoń

Kontakt: patrycja.zychon@edu.uekat.pl

               facebook.com/kntkontiki

Kolegium Zarządzania
Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Turystyki - Koło Naukowe Turystyki "KoNTiki"

32. Koło Naukowe Statystyków

Opiekun koła: dr Rafał Kucharski

Kontakt: e-mail: rafal.kucharski@ue.katowice.pl 

Kolegium Zarządzania
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

33. Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

Opiekun koła: mgr Marta Martyniak

Kontakt: marta.martyniak@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Paweł Wojciechowski

Kontakt: pawel.wojciechowski1@ue.katowice.pl

Kolegium Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Zarządzania Przedsiębiorstwem - Koło Naukowe Zarządzania "Synergia"

34. Koło Naukowe "Human Resource Development"

Opiekun koła: mgr Łucja Waligóra, mgr Krzysztof Wąsek, mgr Katarzyna Susabowska-Antkowiak

Kontakt: lucja.waligora@ue.katowice.pl

               kolonaukowehrd@gmail.com

Przedstawiciel zarządu: Patryk Blinda

kontakt: patryk.blinda@edu.uekat.pl

Kolegium Zarządzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Koło Naukowe "Human Resource Development"

35. Koło naukowe „Matrioszka"

Opiekun koła: mgr Bożena Kopczyńska

Kontakt: bozena.kopoczynska@ue.katowice.pl

Przedstawiciel zarządu: Marcin Badora

Kontakt: marcin.badora@edu.uekat.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych

36. Koło Naukowe "Common Language"

Opiekun koła: mgr Magdalena Łęska

Kontakt: magdalena.leska@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Języków Obcych